Scheiden wordt makkelijker

le lundi 17 juillet 2017 10:38 Belang van Limburg

Op haar laatste ministerraad voor het zomerreces heeft de Vlaamse regering vrijdag haar lades leeggemaakt en meer dan honderd dossiers goedgekeurd. Voor de federale excellenties ligt er de komende drie weken met de begroting 2018-2019, de socio-economische en fiscale hervormingen nog heel wat werk op de plank. Om de handen daarvoor vrij te kunnen houden, gaf de regering-Michel gisteren alvast groen licht voor een groot aantal dossiers. Een overzicht.

Scheiden

Koppels die willen scheiden met onderlinge toestemming, moeten in de toekomst niet meer zelf naar de rechtbank te gaan. De ministerraad heeft een voorontwerp van Justitieminister Koen Geens (CD&V) hierover goedgekeurd. Een echtscheiding met onderlinge toestemming kan in principe snel en eenvoudig gebeuren. Voor ex-partners die al meer dan zes maanden gescheiden leven, kan die procedure zelfs volledig schriftelijk verlopen. Die regeling wordt nu veralgemeend: alle scheidende koppels zullen in onderlinge toestemming via een schriftelijke procedure uit elkaar kunnen gaan. Dat is niet alleen sneller voor het ex-koppel, het betekent ook tijdswinst voor de rechtbank.

Werklast

Door een aantal procedures te vereenvoudigen en overtollige taken af te schaffen, kan de werklast bij Justitie worden verminderd. Zo worden de vrederechters bevoegd voor alle rechtszaken over bedragen tot 5.000 euro, in plaats van 2.500 euro nu. Dat betekent dat er meer processen voor het laagdrempelige en snelle vredegerecht zullen verlopen, en minder voor de rechtbank van eerste aanleg. Daarnaast zal zowel in burgerlijke als in strafzaken een afschrift van vonnis binnen de vijf dagen elektronisch aan de advocaten worden meegedeeld. Nog een wijziging is de mogelijkheid van de rechter om nietige handelingen die geen enkele partij een nadeel hebben bezorgd, te herstellen. Griffies worden dan weer ontlast van het afleveren van attesten van de burgerlijke stand vermits burgers, meestal elektronisch, bij de gemeente terechtkunnen.

Domiciliëringen

Wie overstapt naar een andere bank, zal vanaf 1 februari 2018 lopende betalingen en domiciliëringen kunnen overdragen naar zijn nieuwe bankrekening. Dat zal gebeuren via de dienst Bankswitching, waarvoor de federale ministerraad vrijdag het licht op groen heeft gezet ( zie pagina 21).

Overheidssites

De ministerraad keurde vrijdag de erkenningsregels goed voor diensten voor elektronische identificatie bij digitale overheidstoepassingen. Volgens minister voor Digitale Agenda Alexander De Croo (Open Vld) moeten die het pad effenen om gemakkelijker digitaal aan te kunnen melden bij elektronische overheidstoepassingen zoals Tax-on-web, MyPension of het digitale loket van hun gemeente.

Belastingvermindering

De regering stelt de bijzondere belastingvermindering voor pensioenen en ziekte- en invaliditeitsinkomsten bij. Het gaat om een technische correctie die ervoor zorgt dat belastingplichtigen die uitsluitend een pensioen of een ziekte- of invaliditeitsuitkering hebben er netto niet op achteruitgaan als hun brutopensioen of -vergoeding stijgt.

Bitcoins

Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverlaring (COIV) zal verbeurdverklaarde bitcoins te gelde kunnen maken. Dat is een van de elementen uit de hervorming van het COIV die de ministerraad goedkeurde. De politie zal ook verbeurdverklaarde goederen kunnen gebruiken voor opleidingen.

Passagiersgegevens

De ministerraad heeft een ontwerp-kb goedgekeurd voor de oprichting van een Passagiersinformatie-eenheid (PIE) binnen de FOD Binnenlandse Zaken. Die wordt belast met het verwerken van de passagiersgegevens om terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en te vervolgen.

Speed pedelecs

Snelle elektrische fietsen of speed pedelecs worden voortaan fiscaal gelijkgesteld met de gewone fiets. Met de voorgestelde wetswijziging wordt de fietsvergoeding van 0,23 euro/km voor het woon-werkverkeer uitgebreid naar de gebruikers van speed pedelecs. Dat zijn elektrische fietsen die een snelheid tot 45km/u halen. daarom werden ze in de wegcode onder de bromfietsencategorie ondergebracht, waardoor gebruikers geen recht hadden op de belastingvoordelen voor fietsers. Dit wordt nu gecorrigeerd.

Yves LAMBRIX