'Assisen light vangt vier vliegen in één klap'

le lundi 24 juillet 2017 11:41 De Standaard

In de zwaarste strafdossiers zullen drie beroepsmagistraten en vier voorbereide jury­leden samen beslissen over schuldvraag en strafmaat. Dat is het voorstel van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). De invoering van 'Criminele Kamers' moet de 'dure en omslachtige' assisenprocedure binnenkort helemaal vervangen.

Tegen een vonnis van een Criminele Kamer is beroep mogelijk. Maar twee keer een 'asissen light-procedure' voeren kost toch evengoed veel tijd en geld?

Geens: 'Ik ben ervan overtuigd dat we met de Criminele Kamers vier vliegen in één klap vangen. Vooreerst kunnen we de procedure gebruiken voor een heel gamma van misdaden, gaande van passionele moorden tot zwaar terrorisme. We behouden het voordeel van de open bewijsvoering, alleen niet meer zo overdreven. Het is niet nodig om het hele onderzoek ter zitting mondeling over te doen, omdat de vier uitgelote juryleden worden voorbereid. Met de beroepsmogelijkheid komen we daarenboven tegemoet aan de Europese rechtspraak en tot slot wordt de grondwettelijk verankerde juryrechtspraak bewaard.'

Er is veel kritiek op het correctionele proces over de Kasteelmoord. Zal zo'n zaak in de toekomst voor een Criminele Kamer komen?

'Ja, want strafzaken die vóór de invoering van de tweede ­potpourriwet niet in aanmerking kwamen voor correctionalisering - moord is er zo een - zullen exclusief en verplicht voor de Criminele Kamers gebracht worden. Daarnaast is het de raadkamer die doorverwijst naar de Criminele Kamer.'

U stuurt dus bij?

'Niet wat mij betreft. Toen ik aantrad als minister van Justitie, stond assisen onder zeer zware druk. Ik heb altijd gestreefd naar een goed en duurzaam alternatief, maar soms kun je niet anders dan een overgangsfase inbouwen. Het recht laat zich niet altijd van de ene dag op de andere omgooien.' (mju)