De week van Geens 17 tot 24 juli

le mardi 25 juillet 2017 15:58 Week van Geens

Voor mijn medewerkers en mezelf was de week van 21 juli de mooiste van het jaar, en de bekroning van een heel jaar keihard en gefocust werken.

In de plenaire vergadering van het parlement werden erfrecht, schijnerkenning en insolventie gestemd. Ook de grondwetsherziening (48u) kon ik tot een goed einde brengen -als de Senaat na de zomer wil volgen.

De regering keurde op 20 juli liefst zes grote ontwerpen van Justitie goed: ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, bijzonder strafrecht (beveiligingsperiode en onmiddellijke aanhouding), verkeersstrafrecht, bijzonder burgerlijk recht (o.a. burgerlijke stand, bemiddeling, mede-eigendom, voornamen, ...), cameragebruik bij inlichtingen. Ook de week voordien werden enkele belangrijke ontwerpen goedgekeurd, en voor advies aan de Raad van State overgemaakt, met name de verbeurdverklaring (COIV) en de vereenvoudiging van de burgerlijke procedure.

Bovendien werd er weer een stap vooruit gezet voor de bouw van de gevangenis te Haren waardoor we hopelijk en eindelijk in 2018 kunnen starten.

Opmerkelijk werd vrijdag jl. ook de nieuwe Directie Algemene Beveiliging goedgekeurd. Deze nieuwe directie van de federale politie zal bestaan uit 1700 mensen en onder andere instaan voor de beveiliging van de gevangenentransporten. Het Veiligheidskorps van Justitie zal in die Directie worden opgenomen, en de lokale politie zal ontlast worden van haar taken in dat verband.

De regering gaat nu stilaan met vakantie, maar we kamperen eerst nog even -bij de Canadese ganzen- op Hertoginnedal. Eerstdaags moet de begroting zijn afgewerkt, samen met de themaministerraad over werk, armoede en economie. De bijzondere Ministerraad voor Justitie en Veiligheid vond plaats op 14 mei, en daarvan heb ik al vele dingen uitgevoerd en in wetteksten gegoten.

Bijna komkommertijd en de overrijpe tomaten vliegen al in het rond. Voor alle zekerheid kan u zichzelf -door hier te klikken- nog eens de wetten van de komkommer inprenten die ik bij het einde van de vorige zomer uitvaardigde.

Ik zal geregeld een blog schrijven om u en vooral mezelf te verstrooien.

Recupereert uzelf alvast goed, het is maar één keer per jaar zomervakantie.

Lees de Week van Geens »