Toespraak herdenking slachtoffers in Aalst 32 jaar geleden van de bende van Nijvel

le jeudi 09 novembre 2017 13:19 Toespraak herdenking Bende van Nijvel

Beste vrienden van Aalst, beste mensen die zelf slachtoffer of familielid van de slachtoffers bent, geachte hoogwaardigheidsbekleders,  

De tijd heelt niet alle wonden. Toch niet wonden zoals degene waarom we vandaag hier samen zijn. Wat de tijd in het beste geval doet, is afstand creëren zodat ook mensen die het zelf hebben meegemaakt, zich soms zullen afvragen of het wel echt is gebeurd. Tot ze weer met hun neus op de feiten worden gedrukt omdat de wonde wordt opengereten, en ze opnieuw met al hun krachten willen weten wat er precies aan de hand is, zodat hun rouw eindelijk kan beginnen. Dat deze brutale moordpartijen nog altijd op éénieders lippen liggen, ook van wie te jong is om het te hebben meegemaakt, wijst op de gruwelijke ernst van de feiten, en dus op het moeilijk aan te nemen gegeven dat de zaak onopgelost is gebleven.  Dit is een smet op onze rechtsstaat, een smet die wij, tegen de tand des tijds in, moeten proberen uit te wissen. Woorden schieten te kort op een ogenblik als dit, en veel beschouwingen maken zou misplaatst zijn. Het enige wat ik als uw Minister van Justitie vandaag kan doen, is mijn diep en oprecht medeleven betuigen, mijn blijvend persoonlijk engagement uitdrukken om met de middelen die ter beschikking staan de zaak in de goede richting te helpen duwen, en mijn luisterbereidheid en effectieve inzet herhalen naar de slachtoffers en hun naastbestaanden. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat, als we hier volgend jaar opnieuw zijn, en we zijn hier nog geweest, er licht is aan de horizon die al te lang verduisterd is gebleven. Laat ons nooit het geloof in mensen verliezen, dus niet in de politie en de justitie van vandaag die de zaak moeten oplossen. Nooit de hoop dat morgen beter zal zijn dan vandaag, en de waarheid aan het licht zal komen. Daarom hebben we twee jaar geleden de verjaring verlengd. En nooit de liefde verliezen voor de mensen die geleden hebben als slachtoffer of met de slachtoffers. Zij zijn vandaag de ware helden voor wie ik als politicus enkel, nederig, mijn grote waardering en bewondering wil uitdrukken. Wij lijden met u mee.

 

Aalst 9 november 2017