​Nultolerantie, zelfs voor één verkeerd woord

le lundi 27 novembre 2017 10:32 Het Laatste Nieuws
 

SLAGEN 800 Koplopers: Antwerpen en Brussel

WEERSPANNIGHEID 4.800 Koplopers: Antwerpen en Brussel

SMAAD 2.800 Koploper: Henegouwen

Aantal gevallen in België in 2016

Geen enkel geval van geweld op agenten wordt nog geseponeerd zonder onderzoek. Dat is de kern van de omzendbrief-Geens waarmee het gerecht deze week aan de slag gaat. Volstaat dat om Brusselse straatcriminelen weer ontzag voor de politie bij te brengen?

Zaterdag was het weer zover: bij de rellen in de buurt van het Louizaplein kreeg een agent een fles op het hoofd, met een schedelbreuk tot gevolg. Een zeldzaamheid is geweld tegen agenten bijlange niet. In 2016 registreerde de politie 800 gevallen van slagen aan agenten en 4.800 gevallen van weerspannigheid - zeg maar duw- en trekwerk. 2.800 keer werd dan weer melding gemaakt van smaad aan de politie. Justitieminister Koen Geens (CD&V) deelde de cijfers vorige week mee aan het parlement op vraag van Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh (N-VA), maar heel erg precies zijn die niet, zegt Vincent Houssin van politievakbond VSOA. "In tal van beroepssectoren bestaat al jaren een register van geweld door derden, maar bij de politie komt dat maar niet van de grond. Uit een rondvraag van enkele jaren geleden blijkt bovendien dat agenten die slagen krijgen, daar in de helft van de gevallen geen aangifte van doen. Dat houdt uiteraard verband met het feit dat er maar in 40% van de gevallen vervolgd wordt. Volgens de procureurs-generaal is dat niet zo slecht, omdat de vervolgingsgraad in het algemeen lager ligt. Maar voor wie zijn leven riskeert om voor de veiligheid van de samenleving in te staan, voelt dat anders aan. Wij vragen dus niet dat iedereen die een agent uitscheldt in de cel vliegt. Daarvoor past een boete of werkstraf. Maar zware feiten zouden altijd voor de rechtbank moeten komen", aldus Houssin. Minister Geens zit op dezelfde lijn. "Voor geweld op de politie kan er geen tolerantie bestaan en is een strenge reactie noodzakelijk."

Verdubbeld

Strenge straffen zijn in dit land niet echt het probleem. Na de moord op agente Kitty Van Nieuwenhuyse werden de minimumstraffen al verdubbeld. Het gaat vooral over de toepassing. Na de rellen van deze zomer in Antwerpen kondigde Geens aan dat hij het college van procureurs-generaal een nieuwe richtlijn voor de parketten zou laten schrijven. Die omzendbrief is nu klaar en wordt vanaf deze week van kracht, laat hij nu weten. "Concreet betekent dit dat elke klacht voorwerp van een opsporingsonderzoek wordt, zodra er een vermoeden van bewijs is. Er wordt niet meer geseponeerd, zelfs al gaat het maar om verbale agressie. Een opsporingsonderzoek is nog geen gerechtelijk onderzoek, maar het heeft wel als gevolg dat de namen van verdachten worden geregistreerd en bijgehouden. Zodra er sprake is van werkonbekwaamheid, wordt er altijd een gerechtelijk onderzoek geopend. Bij zware feiten zou het dossier systematisch voorwerp uitmaken van rechtstreekse dagvaarding of verwijzing naar de rechtbank. Er komen 5 referentiemagistraten om op de toepassing van de richtlijn toe te zien", aldus de woordvoerster van Koen Geens.

Vergoeding

Volstaat dit om de Brusselse straatcriminelen weer ontzag voor de politie bij te brengen? 'The proof of the pudding is in the eating', zegt Kristien Van Vaerenbergh van N-VA. "Ik ga ervan uit dat de parketten dit serieus zullen nemen. Na de rellen van de afgelopen weken lijkt iedereen mij doordrongen van de ernst. Maar in Brussel blijft het wel een realiteit dat de Franstalige magistratuur een stuk lakser is dan de Vlaamse. De jongste maanden waren er zelfs meerdere vonnissen waarin Franstalige rechters de politie of het parket van Halle-Vilvoorde beschuldigen van racisme tegen Franstaligen. Dat is problematisch." Vincent Houssin van VSOA is hoopvol. "Als er al niet meer geseponeerd wordt bij werkonbekwaamheid en de slachtoffers vergoed worden, is dat een stap vooruit."

DIETER DUJARDIN