Hertrouwen kan zonder aan erfenis kinderen te raken

le vendredi 01 décembre 2017 09:07 De Tijd

Wetgeving over huwelijk en vermogens in nieuw kleedje gestoken

In nieuw samengestelde gezinnen kunnen de echtgenoten elkaar binnenkort volledig onterven ten voordele van hun eigen kinderen. Een ex kan de toekomst van een bedrijf niet meer dwarsbomen. Wie na een scheiding niet wil delen met zijn ex, moet dat al in zijn huwelijkscontract vastleggen. Kinderloze echtgenoten zullen meer van elkaar erven.

Een wetsvoorstel van Kamerlid Sonja Becq (CD&V) over het nieuwe huwelijksvermogensrecht zal voor die vier vaak voorkomende situaties een wereld van verschil maken. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) stelt dat nieuwe juridische kader voor gehuwden vandaag voor aan de ministerraad. De Tijd kon het al inkijken.

Nieuw samengestelde gezinnen zijn goed voor een kwart van de Belgische huishoudens. Maar wie al kinderen heeft, ziet opnieuw trouwen vaak niet zitten. Want dan verdwijnt een deel van de erfenis van de kinderen naar de nieuwe partner. Geens neemt die drempel weg doordat hertrouwers elkaar, als ze dat willen, volledig kunnen onterven.

De nieuwe wetgeving moet ook vermijden dat een scheiding het einde inluidt van het bedrijf van een zelfstandige met een vennootschap die zonder huwelijkscontract gehuwd is. Om te voorkomen dat de ex gaat dwarsliggen, mag de zelfstandige de beroepsgoederen, de stemrechten en het cliënteel van zijn zaak behouden. Maar wat hij met die vennootschap verdiende, moet hij wel delen met de ex.

Een kwart van de echtgenoten huwt met scheiding van goederen. Omdat wie lief en leed deelt tijdens het huwelijk ook solidair moet zijn na het huwelijk, kan de financieel zwakkere partner voortaan via de rechter tot een derde van het vermogen opeisen. Partners die elkaar deze optie niet gunnen, moeten dat bij de notaris expliciet vastleggen.

Kinderloze echtgenoten die een broer of een zus nalaten, erven steeds hetzelfde van elkaar, ongeacht het huwelijksstelsel. P4

NADINE BOLLEN