​België houdt 92 haatpredikers in het oog

le samedi 02 décembre 2017 09:28 De Tijd

 

De federale ministerraad heeft gisteren het wettelijk kader voor de databank Foreign Terrorist Fighters goedgekeurd. Het gaat om Koninklijke Besluiten over de uitbreiding van de databank met vooral Syriëstrijders met homegrown terrorist fighters en de oprichting van een aparte databank met haatpredikers. 92 haatpredikers worden in het oog gehouden, van wie 14 buitenlandse.

Onder een haatprediker verstaat de overheid natuurlijke personen, rechtspersonen, feitelijke verenigingen en de door hen aangewende middelen, 'ongeacht hun nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging', die voldoen aan een reeks criteria. Bijvoorbeeld het berokkenen van schade aan de beginselen van de democratie of de mensenrechten, de rechtvaardiging van het gebruik van geweld en het verspreiden van die overtuiging naar anderen met de bedoeling een radicaliserende invloed uit te oefenen.

Er moet ook een link zijn met België. De wettelijke criteria vermelden begrijpelijkerwijze geen godsdienst. Het kabinet-Geens geeft ook geen uitsplitsing naar religie.

De overheid had al een lijst met haatpredikers, maar die wordt nu gedigitaliseerd zodat diverse diensten ze makkelijker kunnen raadplegen.

Bij de homegrown terrorist fighters gaat het om 31 mensen bij wie er een aanknopingspunt is met België en over wie ernstige vermoedens bestaan dat ze de intentie hebben om een terreuractie uit te voeren of steun te leveren aan (potentiële) terroristen.

BERT BROENS