​Griffiepersoneel krijgt onderdak in oud postkantoor Justitiepaleis

le samedi 02 décembre 2017 10:30 De Standaard

 Het personeel van de Nederlandstalige correctionele griffie heeft voortaan een plek in de voormalige postkantoren van het Justitiepaleis.

Robin De Becker

Brussel Voor de zowat vijftien personeelsleden van de Nederlandstalige correctionele griffie is het sinds kort opnieuw aangenamer werken. Bij de splitsing van de rechtbank in april 2014 kreeg de griffie onderdak op verschillende verdiepingen van het Justitiepaleis. Die ruimtes voldeden niet aan de huidige normen van veiligheid en comfort en dus drong een verhuizing zich op. 'Ik zit liever hier dan in de kelders', zegt een van de personeelsleden. 'Nu we allemaal samen zitten, is het ook praktischer werken.'

Nog steeds ondermaats

Ook de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg, Alfred Vanwinsen, is tevreden. Toch bleef hij ook kritisch aan het adres van minister van Justitie, Koen Geens (CD&V), die de inhuldiging bijwoonde. 'Ondanks de nieuwe lokalen is de dienstverlening nog steeds ondermaats', zegt Vanwinsen. 'Dat komt vooral door een gebrek aan degelijke informatica. Zo moet een agent zijn proces-verbaal op de computer typen, afdrukken en in het dossier steken. Dat dossier moet dan op de griffie opnieuw ingescand worden. Een voorbeeld van een van de vele stappen die nog gezet moeten worden. Uiteraard zijn we tevreden met deze lokalen. Het toont aan dat justitie niet altijd kommer en kwel is.'

Laurent Vrijdaghs gaf in naam van de Regie der Gebouwen, beheerder van het Justitiepaleis, een stand van zaken over de werkzaamheden aan het Justitiepaleis. 'Er zijn zes studiebureaus aangesteld voor de restauratie van de gevels. Nog dit jaar willen we de studieopdracht voor een eerste fase toewijzen. Ook de scanstraat aan de hoofdingang komt in orde, ondanks een vertraging omdat er een nieuwe aanbesteding moest worden ingediend. De personeelsingang aan de Wolstraat wordt in 2018 ook afgewerkt.'

Robin De Becker