​België ziet strenger toe op nieuwe adoptiekanalen met andere landen

le jeudi 07 décembre 2017 14:18 VRT NWS

Minister van Justitie Koen Geens heeft een protocolakkoord gesloten met de gemeenschappen over interlandelijke adoptie. Dat akkoord moet er voor zorgen dat er beter wordt samengewerkt. Afgelopen jaar kwam er nog een geval van adoptiefraude aan het licht met adoptiekinderen uit Congo.

In het protocolakkoord staat dat de federale autoriteit, en de autoriteiten van de gemeenschappen, beter gaan samenwerken bij interlandelijke adoptie. Ze gaan beter informatie uitwisselen, en de procedure wordt transparanter. "Het is heel belangrijk dat bijvoorbeeld de Vlaamse autoriteit, die de kanalen verkent, vóór ze zo'n kanaal opent, met de federale autoriteit overlegt", zegt minister van justitie Koen Geens. "Want die heeft vaak meer informatie, meer bepaald buitenlandse zaken en justitie, over de toestand in het land en de kansen die er zouden bestaan op misbruik."

Goedgekeurde adoptiekanalen zullen ook nauw opgevolgd worden door de commissie van overleg en opvolging inzake adoptie. En als er zich problemen voordoen, dan zullen die gesignaleerd worden aan de centrale autoriteit van de gemeenschappen, die dan maatregelen neemt.

Afgelopen jaar kwam er nog een geval van adoptiefraude aan het licht met kinderen in Congo, die ontvoerd werden en daarna onder een valse naam ter adoptie werden aangeboden in ons land.   

Lisez l'article »