​Betere screening voor adopties

le jeudi 07 décembre 2017 10:47 Het Laatste Nieuws

Adoptiekanalen zullen voortaan beter gescreend worden vooraleer ze groen licht krijgen van de Belgische overheden. Dat staat in een protocolakkoord dat federaal justitieminister Geens (CD&V) met de gemeenschappen heeft afgesloten.

Het Laatste Nieuws legde het afgelopen jaar een zeer ernstig geval van adoptiefraude bloot, waarbij kleine kinderen in Congo ontvoerd werden en met een valse naam ter adoptie werden aangeboden in België. In meerdere gevallen ontdekten Belgische adoptieouders pas na enkele jaren dat hun Congoleesjes eigenlijk gestolen waren. Het netwerk achter het schandaal was wijdvertakt, tot in Brussel.

Politieke actie kwam er echter niet meteen. In België zijn zowel de federale overheid als de drie gemeenschappen bevoegd voor adoptie, de ene voor de basisregels en controle, de andere voor de begeleiding van kandidaten. Maar nu heeft justitieminister Geens (CD&V) alle partijen rond de tafel gebracht om de samenwerking én de controle te versterken.

Als echte partners

"De federale overheid kwam in het nieuwe samenwerkingsprotocol met de gemeenschappen overeen elkaar als echte partners te aanzien, meer informatie uit te wisselen en de procedure transparanter te maken. Zo zullen nieuwe adoptiekanalen nog vóór de opstart van het eerste adoptiedossier grondig gecontroleerd worden en wordt alle info over het betrokken land uitgewisseld. Alle eventuele problemen moeten onder controle zijn vóór de opstart van een nieuw kanaal", aldus Geens.

De Commissie van Overleg en Opvolging inzake Adoptie zal de vinger aan de pols houden bij alle goedgekeurde adoptiekanalen. Zijn er problemen met een adoptiekanaal of -dossier, dan zullen alle autoriteiten op de hoogte gebracht worden en overleg plegen. (DDW)