​Bestuurder niet meer uitgekleed na uitschuiver

le vendredi 15 décembre 2017 08:41 De Tijd

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) timmert aan een grondige herziening van de regels voor vennootschappen. In zijn ontwerp wordt de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders geplafonneerd in functie van de grootte van een bedrijf. Hij wil daarmee voorkomend dat loutere beoordelingsfouten bestuurders ruïneren.

De exacte plafonds liggen nog niet vast. Maar in grote bedrijven zouden de schadevergoedingen die bestuurders uit eigen zak moeten betalen begrensd worden tot 12 miljoen euro. In kleine ondernemingen ligt de bovengrens op 125.000 euro.

Dit wil niet zeggen dat de gedupeerden met lege handen achterblijven. Het bedrijf zelf blijft onbeperkt aansprakelijk voor de schade die zijn bestuurders aan andere personen of bedrijven hebben berokkend.

Dat geldt bijvoorbeeld voor milieudelicten, het niet-respecteren van de veiligheidsregels of als de bestuurders foutieve informatie verspreid hebben, bijvoorbeeld om beleggers te overhalen aandelen van het bedrijf te kopen. De bedrijven moeten er zelf op toezien dat de verspreide informatie correct is.

'Met de plafonnering willen we bereiken dat bestuurders zich nog kunnen verzekeren', zegt Hans De Wulf, een expert vennootschapsrecht (UGent) die meeschreef aan het ontwerp. 'Nu weigeren de verzekeraars soms dekking te verlenen voor risico's waarvan ze de omvang niet kunnen inschatten. Als de bestuurders verzekerd kunnen worden, zijn de slachtoffers zeker dat de vergoeding wordt uitbetaald.'

De aansprakelijkheid van de bestuurders wordt niet geplafonneerd als een bestuurder de feiten met bedrieglijk opzet heeft gepleegd, bijvoorbeeld als hij geld aan het bedrijf onttrekt om zich te verrijken. De bestuurder blijft ook volledig aansprakelijk voor de betaling van de achterstallige belastingschulden en RSZ-bijdragen als blijkt dat het faillissement het gevolg is van zijn fout.

ELLEN CLEEREN