​Auto uitlenen aan dronken chauffeur? Auto kwijt

le mardi 19 décembre 2017 08:31 De Morgen

Wie zijn auto uitleent aan een dronken chauffeur, kan die auto straks voorgoed kwijtspelen. De meerderheid werkt aan een wetsvoorstel waardoor politierechters de auto verbeurd kunnen verklaren.

Miguel V., de dader van het dodelijk ongeval van Saar Gevaert in 2015, ging in november opnieuw op de vlucht na een ongeval. De man was dronken, had geen rijbewijs meer en reed met de auto van zijn vriendin. Dat laatste is niets nieuws. Al jaren klagen politierechters dat verkeerscriminelen bewust met andermans auto rondrijden, omdat ze zo een deel van hun straf kunnen ontlopen na overtredingen. De eigendom van een derde partij kan immers niet verbeurdverklaard worden.

Kamerlid Jef Van den Bergh (CD&V) kwam daarom vorig jaar met het voorstel om een geleende wagen toch te kunnen verbeurdverklaren. Minister van Justitie en partijgenoot Koen Geens toonde zich alvast een voorstander. Maar de coalitiepartners Open Vld en N-VA zagen dat niet zitten. Zo zou volgens hen ook wie te goeder trouw handelt gestraft worden voor het gedrag van een ander.

Op voorzet van N-VA lijkt de meerderheid nu op weg naar een doorbraak. "Want verkeerscriminelen mogen er niet licht van af komen", zegt Daphné Dumery (N-VA). Haar voorstel houdt rekening met twee scenario's. Stel dat een familielid, een vriend of de leasingmaatschappij te goeder trouw handelt en ervan uitgaat dat de chauffeur in orde is, dan zal de uitlener niet bestraft worden. De rechter kan dan wel 'een verbeurdverklaring bij equivalent' uitspreken. De chauffeur zelf krijgt dan een boete die overeenkomt met de waarde van de auto waarmee hij rijdt.

Is de uitlener wel op de hoogte dat de chauffeur niet in het bezit is van een rijbewijs of dronken instapt, dan kan zijn auto verbeurdverklaard worden en verliest hij die dus. CD&V vindt het een degelijk voorstel van N-VA. Ook Open Vld wil het verder bestuderen. "We staan achter het principe: wie te goeder trouw zijn auto uitleent, mag niet bestraft worden, wie het te kwader trouw doet wel. Al wordt het moeilijk om dat te bewijzen", denkt Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld).

Wie de auto aan zoon- of dochterlief wil uitlenen, hoeft zich niet meteen zorgen te maken om zijn auto te verliezen na een overtreding. De verbeurdverklaring van andermans voertuig is enkel mogelijk voor dezelfde zware overtredingen die vandaag al gelden voor verbeurdverklaring van het eigen voertuig. Een politierechter kan die opleggen bij rijden zonder verzekering en bij alle straffen van minstens zes maanden rijverbod.

"Het gaat om overtredingen zoals vluchtmisdrijf, rijden met een ingetrokken rijbewijs of herhaaldelijk rijden onder invloed", zegt Jef Van den Bergh. "Er is nu eenmaal een groep die je enkel raakt als je hun speelgoed afpakt."

Toepasbaarheid

Politierechter Kathleen Stinckens is tevreden dat er nu toch een doorbraak mogelijk lijkt. Maar ze stelt vragen bij de praktische toepasbaarheid van de verbeurdverklaring bij equivalent. "De ervaring leert dat daders hun boetes niet kunnen betalen en dus ook de geldsom bij verbeurdverklaring niet", zegt Stinckens.

Van den Bergh denkt dat verhuurfirma's daarom ook met een zwarte lijst zouden kunnen werken, naar analogie met een voorstel van de regering om iedereen die een auto huurt voortaan te toetsen aan de databanken van veiligheidsdiensten.

BRUNO STRUYS EN JEROEN VAN HORENBEEK