De Week van Geens 1 januari tot 15 januari

le lundi 15 janvier 2018 18:20 Bulletins

Met de Kerst wenste ik u een vredevol jaar waarin taal één van de belangrijkste instrumenten zou worden: geen veralgemeningen, geen vereenvoudigingen. En dus ook geen kwetsende uitlatingen. Taal is het beste ‘wapen’ tegen vervlakking en platheid. Wordt de taal goed gebruikt, dan zuivert ze veel slechte gedachten weg. Wie zegt wat hij denkt, doet vaak ook wat hij zegt. Goed taalgebruik laat toe om eerst na te denken over hoe je gaat zeggen wat je denkt. En of het überhaupt zinvol is om het te zeggen. Veel draait vandaag om communicatie en de perceptie daarvan, laat ons dan tenminste goed communiceren.

Zo is het vanzelfsprekend dat we ons correct uitdrukken tegen en over vrouwen, of dat zou het toch moeten zijn. Dat ook is de betekenis van de #metoo-campagne. Zo gaat de wereld vooruit, en komt er een tijd dat beschonken oudere nonkels, jongere kozijns of machtige mannen die geen grenzen kennen nadenken voor ze stommiteiten uitkramen of erger nog, handtastelijkheden begaan. Dat noemen we vooruitgang. En het heeft veel te lang geduurd voor het zover was.

Evengoed moeten we ons correct uitrdrukken tegen en over personen die van allochtone afkomst zijn, of waarvan de ouders of grootouders, of minstens één daarvan van allochtone afkomst is. Racisme is nooit goed te praten, en heeft tot de lelijkste toestanden geleid. Overal in de wereld is er racisme. Dus ook in België. Het gemak waarmee hier steeds meer racistische opmerkingen ‘mogen’ worden gemaakt, staat in schril contrast met de welwillendheid waarmee de #metoo-campagne wordt ontvangen.

Of het slachtoffer van die racistische opmerking nu Miss België is, of een voetballer, of een politicus, of een man of vrouw in de straat: het is en blijft een regelrechte schande. Wij bepalen zelf en samen het klimaat van onze samenleving. Het zou een veeg teken voor de weerbaarheid van die samenleving zijn als het gevolg van de terreurcrisis zou zijn dat racisme opnieuw gangbaar wordt. Pas dan wint de terreur.

Het is toch niet omdat enkele grote bankiers in deze wereld een bankencrisis hebben veroorzaakt, die we bovendien allemaal aan de lijve ondervonden, dat we een excuus hebben om elke bankbediende, en nadien elke man of vrouw met een net pak aan met een scheef oog te bekijken, of tegen of over hem onaanvaardbare taal te gebruiken.

Lees de Week van Geens »