​Regering vraagt duidelijkheid over eerherstel assisenhof

le lundi 22 janvier 2018 10:25 Het Laatste Nieuws

De regering zal het Grondwettelijk Hof vragen om duidelijker te zijn over de bevoegdheden van de correctionele rechtbank en vooral over de straffen die die rechtbank nog kan opleggen bij de berechting van bijvoorbeeld moorden en doodslagen. In het vakjargon heet dit dat de regering 'een interpretatief arrest' zal vragen aan het Hof. De vraag komt er omdat het Grondwettelijk Hof onlangs geoordeeld heeft dat de afschaffing van het assisenhof door minister Koen Geens (CD&V) in strijd is met de Grondwet. Met andere woorden: de volksjury moet in ere hersteld worden. Geens' Potpourri II-wet van 5 februari 2016 regelde dat bijna alle misdaden of zogenaamde criminele zaken - dat zijn de zwaarste misdrijven uit het strafwetboek - berecht konden worden door de correctionele rechtbanken en niet meer door het assisenhof. De regering vreest nu dat er in de rechtspraktijk onzekerheid kan ontstaan. (LVB)