​Strengere straffen voor verkeersmisdrijven

le jeudi 25 janvier 2018 09:31 Gazet van Antwerpen

De Kamercommissie Infrastructuur heeft het licht op groen gezet voor strengere straffen voor dronken rijden, rijden zonder rijbewijs, vluchtmisdrijf en recidive. Ze keurde een wetsontwerp goed van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en Mobiliteitsminister François Bellot (MR). Een van de bedoelingen van de wettekst is duidelijkheid te scheppen in de aanpak van recidive. Wie herhaaldelijk zware inbreuken pleegt, zoals dronken rijden en rijden tijdens een rijverbod, kan de straf zien verdubbelen. Ook voor vluchtmisdrijf - wat vaak een probleem is van hardleerse bestuurders - gaan de maximumstraffen omhoog. De wettekst voert ook strengere straffen in voor alcohol achter het stuur. Wie wordt betrapt voor rijden zonder rijbewijs, kan daarvoor een gevangenisstraf oplopen, en niet enkel een boete. Voor wie meermaals niet-verzekerd rijdt, worden de minimumstraffen bij een eerste recidive binnen de drie jaar na de eerste veroordeling verhoogd naar minstens 3 maanden. Tot slot verlengt de verjaringstermijn voor verkeersmisdrijven van een naar twee jaar. Voor de zwaarste misdrijven geldt een termijn van drie jaar.