Uw erfenis afhandelen via het oude of nieuwe systeem? Het kan een groot financieel verschil maken

le vendredi 23 février 2018 10:04 VRT NWS

Wie wil dat zijn of haar erfenis toch nog onder de oude regeling van het erfrecht valt, kan daarvoor tot 31 augustus 2018 terecht bij z'n notaris. Dat heeft de ministerraad vandaag goedgekeurd. Normaal gelden vanaf september 2018 nieuwe regels over erfenissen en schenkingen.

anaf 1 september 2018 is er een nieuwe erfrechtregeling. Daarin staan onder meer aangepaste regels rond de waardering van een schenking. Zo'n waardering van geschonken goederen is belangrijk om te bepalen hoeveel een erfgenaam al "als voorschot" heeft ontvangen, vóór het overlijden van de erflater. Zo kan de nalatenschap later eerlijk berekend worden over alle erfgenamen.

Meer vrijheid bij nalatenschap, goed voor het goede doel

Stel: u schenkt uw kind een huis. Enkele jaren later overlijdt u. In de oude regeling telt voor de berekening van uw nalatenschap de waarde van het huis op het moment dat de erfenis verdeeld wordt. In het nieuwe erfrecht telt daarvoor het moment van de schenking. Dat is een belangrijk verschil, omdat huizen na verloop van enkele jaren enorm kunnen veranderen in waarde, bijvoorbeeld omdat de buurt heropleeft.

Of blijft u liever bij de oude regeling?

Wie toch wil dat zijn of haar erfenis nog onder de oude regels valt, kan tot 31 augustus 2018 bij de notaris terecht. Daar wordt dan een 'verklaring van behoud' afgelegd, waarin staat dat de oude regels toch nog van toepassing zijn, ook al overlijdt u nà 1 september 2018. Die wijziging heeft de ministerraad vandaag goedgekeurd in een Koninklijk Besluit.

Waarom zou iemand dat willen doen?

Het kan interessant zijn voor sommige families die in het verleden al heel wat schenkingen planden in het kader van een successieplanning. Want de mogelijk bestaande erfenisregelingen kunnen door de nieuwe erfregeling in de war gestuurd worden.

Stel: u hebt vijf jaar geleden 100.000 euro geschonken aan uw eerste kind, met de bedoeling die te investeren in een huis. Nu is uw tweede kind volwassen, en wil u hem of haar hetzelfde bedrag schenken. Volgens de huidige regeling geeft u dan gewoon ook 100.000 euro. Maar met de nieuwe regeling is dat bedrag intussen geïndexeerd. En dan zou u aan uw tweede kind eigenlijk 110.000 euro moeten geven, om hem of haar gelijk te behandelen. Als u dat niet wil, kan u nog voor het einde van de zomer afspreken om de nieuwe regeling in de toekomst niet toe te passen. 

De boodschap is dus: families geruststellen

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil ons op die manier meer vrijheid geven aan om te kiezen voor de oude, dan wel de nieuwe erfrechtregels. Op die manier worden bepaalde families gerustgesteld: “Om bestaande successieplanningen niet in de war te sturen, willen we iedereen de kans geven aanspraak te doen op bepaalde aspecten van de oude regelgeving," zegt Geens. "Bij families waar al heel wat schenkingen gebeurden, kan dit in bepaalde gevallen voor een gerust gevoel zorgen.”

Zo snel mogelijk naar de notaris dan?

Vorig jaar werden meer dan 25.000 onroerende goederen geschonken en bijna 12.000 roerende goederen. 

Fednot, de Federatie van het Notariaat, roept iedereen dan ook op om niet te lang te wachten om de notaris te gaan, mocht je nog gebruik willen maken van de oude regeling. “Mensen die in de afgelopen jaren al aan successieplanning hebben gedaan, gaan in bepaalde gevallen best nog voor de zomer langs bij hun notaris om tijdig te checken of het voor hen nuttig is om een verklaring af te leggen," zegt notaris Anthony Wittesaele. "Zo zijn ze zeker dat hun nalatenschap wordt geregeld op de manier dat zij die voor ogen hebben. Maar voor veel mensen zal de nieuwe wet beantwoorden aan hun wensen.”

Lisez l'article »