​Niet meer naar Brussel voor juridisch advies of slachtofferonthaal

le samedi 10 mars 2018 13:29 Het Nieuwsblad


Wie met een juridisch probleem kampt of slachtoffer werd van een misdrijf, moet niet meer naar het Brusselse justitiehuis gaan. In Halle opende al een antenne van dat justitiehuis en ook Vilvoorde krijgt er binnenkort een. Asse heeft al zo'n antenne.

Wie een juridisch probleem heeft of slachtoffer wordt van een misdrijf, weet soms niet meteen waar naartoe. Het Justitiehuis is een open huis en kan mensen op weg helpen. Er kan ook bemiddeld worden en mensen met een strafverleden worden er opgevolgd. Van hieruit wordt gewerkt aan de re-integratie van daders in de samenleving.

Meer bemiddeling

“Als mensen te maken hebben met een gerechtelijke procedure en ze zijn op zoek naar informatie of advies, dan kunnen ze bij een Justitiehuis terecht voor juridische eerstelijnshulp”, legt burgemeester van Halle Dirk Pieters uit.

“Een justitiehuis stelt justitieassistenten en advocaten ter beschikking die raad kunnen geven. Antenneposten van justitiehuizen laten toe dat mensen uit de Vlaamse rand niet altijd meer naar Brussel moeten voor een afspraak met een justitieassistent. Dat kan nu ook dichter bij huis, wat de dienstverlening ten goede komt en de drempel om juridisch advies te vragen verlaagt.”

Dat Halle een afdeling van het Brusselse justitiehuis krijgt, is geen toeval.

“Toen het Brusselse parket werd opgesplitst in een parket voor Brussel en een voor Halle-Vilvoorde, werd de vraag gesteld of ook de organisatie van het Justitiehuis in Brussel niet moest herbekeken worden. Dat resulteert nu in de oprichting van antenneposten.”

Volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) waren de antenneposten van het Brusselse Justitiehuis in de rand nodig nu door een eigen parket in Halle-Vilvoorde het aantal vonnissen van de correctionele rechtbanken stijgt.

Begeleiding op maat

“We kunnen zo meer inzetten op bemiddeling in strafzaken, een uitdrukkelijke wens van de Procureur des Konings. De meeste cliënten die beroep deden op het Justitiehuis Brussel kwamen overigens uit de rand”, weet de minister.

“Mensen die een beroep willen doen op de antenne van het Justitiehuis zullen lokaal een afspraak kunnen maken. Justitieassistenten zullen hier kunnen overleggen met andere partners, zoals het CAW en de dienst Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen, zodat er een betere begeleiding op maat van daders en slachtoffers kan worden gegeven”, zegt Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Ingrid Depraetere