De week van Geens 26 maart tot 4 april

le mercredi 04 avril 2018 13:46 De week van Geens

Na een drukke week waarin het ondernemingsrecht door het Parlement op donderdag werd gestemd, en het verbintenissenrecht op vrijdag door de Regering werd goedgekeurd, volgde een rustig familiaal Paasweekeinde.

Na dé Ronde van Vlaanderen, op Paasavond, namen we het vliegtuig naar Marokko. Precies 119 Ministers van Justitie en/of hun vertegenwoordigers, en 170 delegaties van nationale en internationale organisaties namen in Marrakech deel aan een congres over de onafhankelijkheid van de rechterlijke orde in een democratische rechtsstaat.

Marokko bewandelt sedert de Arabische lente in 2011 het pad van een democratische monarchie. De weg daartoe wordt voorgegaan door Koning Mohammed VI, die al in 1999 zijn vader Hassan II opvolgde. Een hele reeks nieuwe wetten op het stuk van de organisatie van de rechterlijke macht, de mensenrechten en het strafrecht werden sedertdien gestemd door het Parlement.

Voor mij was dit congres de ideale gelegenheid om de inbeslagname en de verbeurdverklaring in Marokko van door witwas tot stand gekomen investeringen, afkomstig van in België gepleegde drugsmisdrijven, hoog op de agenda te zetten. Benevens het opleggen van een strenge gevangenisstraf, is het immers belangrijk om de buit die de drugsmisdadigers gemaakt hebben aan te kunnen slaan, ook als die wordt witgewassen in het buitenland (bv door te investeren in Marokkaanse horeca-infrastructuur). Ons tweedaags werkbezoek leidde tot de ondertekening van twee akkoorden tussen de Belgische en Marokkaanse Regering.

In een eerste akkoord maken we op korte termijn werk van de inbeslagname en verbeurdverklaring in Marokko van in België verdiende drugsgelden. In een tweede akkoord regelen we de verplichting tot uitkering van onderhoudsgeld indien één van de gescheiden ouders in Marokko door een Belgische rechter tot de betaling van onderhoudsgeld werd veroordeeld aan zijn in België achtergebleven verwanten.

  Ik wens u een prettige en deugddoende paasvakantie.

Lees De week van Geens »