​Leraar betrapt met kinderporno? School nu ook al vóór veroordeling verwittigd

le mercredi 25 avril 2018 09:34 Het Nieuwsblad

Scholen zullen voortaan sneller informatie krijgen van de parketten wanneer een leerkracht verdacht wordt van bijvoorbeeld kindermisbruik of het bezit van kinderporno. Het Collega van Procureurs-Generaal heeft daar nieuwe richtlijnen over verspreid. “Met die info kunnen de scholen maatregelen nemen om de kinderen te beschermen”, zegt Lieven Boeve, topman van het katholiek ­onderwijs.

14.000 filmpjes en foto's van minderjarige meisjes en talloze chatgesprekken om kinderen aan te moedigen zich uit te kleden. De directeur van een school in Ronse viel twee jaar geleden uit de lucht toen die te horen kreeg dat een 45-jarige leerkracht uit het vierde leerjaar voor die feiten voor de rechter was verschenen.

Het onderzoek naar de man liep al sinds eind 2014, maar tussendoor kon hij anderhalf jaar ongestoord voor de klas blijven staan. Het voorval lokte verontwaardigde reacties uit bij onderwijsminister Hilde ­Crevits (CD&V) en het katholiek onderwijs. De koepel eiste dat de procedures om scholen in te lichten, zouden worden herzien.

Op initiatief van Crevits en justitieminister Koen Geens (CD&V) zijn die aanpassingen nu gebeurd.

Concreet kunnen de parketten voortaan al tijdens het voor­onderzoek scholen op de hoogte brengen. Vroeger kon dat enkel als er overgegaan werd tot vervolging of bij een definitieve veroordeling.

De parketmagistraat moet wel nog steeds de afweging maken of het een school inlicht, afhankelijk van onder meer de ernst van de feiten en of het onderzoek daarmee niet in gevaar wordt gebracht. Enkel bij een vonnis of wanneer de leerkracht de feiten bekent, krijgen scholen automatisch een seintje.

Veilig schoolklimaat

“We mogen niet in de val trappen dat we heksenjachten organiseren, maar we moeten scholen wel voldoende informeren bij ernstige zedenfeiten”, zegt Geens, die ook vijf magistraten aanstelde in de hoven van beroep om zich te specialiseren in de materie.

De magistraten adviseren de lokale parketten wanneer twijfel bestaat over het doorspelen van informatie en dienen als aanspreekpunt voor de onderwijsverstrekkers wanneer zij vragen krijgen van school­directeurs of ongeruste ouders.

Een grote stap voorwaarts vindt Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs. “Dankzij de info van de parketten kunnen scholen maatregelen nemen om de kinderen te beschermen”, zegt hij. “Zo kunnen ze een leerkracht preventief schorsen. Dat betekent geen oordeel over schuld of onschuld, maar bij zwaarwichtige beschuldigingen is een schorsing nodig om een veilig klimaat op school te garanderen.”

Jens Vancaeneghem