De Sprong van Geens: het grootste codificatieplan uit de Belgische geschiedenis in context

le samedi 05 mai 2018 12:13 Rechtskundig weekblad

Deze bijdrage bespreekt de plannen van minister Geens om de Belgische basiswetgeving te hercodifi ceren. Dit plan wordt in een actuele en historische context geplaatst. Daarbij focussen de auteurs op de werkwijze van Geens en de reden waarom die werkwijze de slaagkansen van de hervorming verhoogt. De plannen worden inhoudelijk niet of slechts weinig besproken, omdat dit artikel het wordingsproces van de nieuwe wetgeving

centraal stelt.

RWHeirbautCodificatie.pdf

Lisez l'article »