​Nieuwe afdeling voor geïnterneerden met verstandelijke beperking in Sint-Kamillus

le mercredi 09 mai 2018 10:07 Het Laatste Nieuws

Het Universitair Psychisch Centrum (UPC) Sint-Kamillus is gisteren met een nieuwe afdeling voor geïnterneerde personen met een verstandelijke beperking gestart. Dat gebeurde onder de naam GOLF, wat staat voor 'Geïntegreerde ondersteuning voor personen met een Licht verstandelijke beperking binnen een Forensische context'.

In de afdeling 'Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg' verblijven sinds 2016 30 cliënten waarbij reintegratie op korte of middellange termijn niet mogelijk is. De nieuwe afdeling biedt plaats aan 20 personen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met een interneringsstatuut. "De bewoners van de nieuwe zorgeenheid hebben een verstandelijke beperking en hebben reeds een traject doorlopen: in een gevangenis, sommigen in een Forensisch Psychiatrisch Centrum, nog andere in een andere zorgsetting.

In de gevangenis behoren ze tot de meest kwetsbare bewoners met hoge nood aan ondersteuning en begeleiding. De bereidheid van de maatschappij om deze kwetsbare groep te helpen, stemt ons gelukkig. Met de opening van deze zorgeenheid in Bierbeek wordt opnieuw een stap gezet in de uitstroom van geïnterneerden uit de gevangenis", meent minister van Justitie Koen Geens. (ADPW)

Lisez l'article »