Het juridische beroep van de toekomst - Leerstoel Gommaar Van Oosterwyck

le mardi 15 mai 2018 17:00 Wolters Kluwer

Het was voor het eerst dat een minister van Justitie de leerstoel Gommaar Van Oosterwyck mocht bekleden. De leerstoel wordt jaarlijks georganiseerd door de Opleiding Notariaat van de Vrije Universiteit Brussel en beoogt een drievoudig doel:  hulde brengen aan erehoogleraar, erevrederechter en erenotaris Gommaar Van Oosterwyck, een gelegenheid scheppen voor oud-studenten van de Opleiding Notariaat om de band met elkaar en met de medewerkers van de opleiding aan te halen, en het woord verlenen aan een gastspreker die een onderwerp dat in rechtstreeks verband staat met het notariaat en de daarmee verwante beroepen, op wetenschappelijke wijze behandelt.

Minister Geens behaalde 1986 de titel van doctor in de rechten aan de KU Leuven met een proefschrift over ‘Het vrij beroep’. Hij was dus heel goed geplaatst om over de toekomst van het juridische beroep zijn visie te geven.

De minister haalde o.m. enkele uitdagende paradoxen aan. Wat met de toenemende standaardisering van een reeks routinediensten (bv. blokchain) versus advies op maat? Hoe moeten we omgaan met de toenemende complexiteit van de rechtsmaterie tegenover een cliënt die al opzoekingen heeft gedaan op internet? De cliënt verwacht een snel en eenvoudig antwoord, maar hoe kunnen we er zeker van zijn dat ons antwoord het juiste is? Na een schets van het ideale beroepsmodel sprak Koen Geens over de nieuwe technologieën die de natuur van ons juridisch beroep fundamenteel zullen wijzigingen. Twee tendensen springen eruit: artificiële intelligentie en dataïsme (informatie vinden door algoritmes op data toe te passen).

Het vrij beroep is en blijft in beweging. Vrije beroepen kunnen hun toekomst in eigen handen nemen om zo hun cliënten en de maatschappij beter te dienen. Tijdig de juiste strategieën en opleidingen ontwikkelen met een brede intellectuele kennis is daarbij van cruciaal belang. De toekomst voor de notarissen, en de vrije beroepers in het algemeen, ligt volgens Koen Geens in hun rol van adviseur. Werk op maat, advies, zal steeds nodig blijven, maar daarvoor zullen de vrije beroepers in een hogere divisie moeten gaan spelen. Standaardzaken moeten gestandaardiseerd en geautomatiseerd worden, maar waar het niet kan, daar moeten vrije beroepers constant streven naar beter. En ten slotte voegt professor Geens er nog aan toe: recht loopt altijd achter, dat is zijn natuur, maar zorg er voor om niet te veel achter te lopen.

De 20ste editie van de leerstoel in 2019 wordt een feesteditie. Prof. Elisabeth Alofs kon alvast verklappen dat de leerstoel is toegekend aan een duo uit de magistratuur.

Wolters Kluwer mocht als sponsor een mooie uitnodiging voor de leerstoel maken. Wij zouden het alvast een eer vinden als we voor de feesteditie ook weer worden gevraagd.

Lisez l'article »