​Vastgoed kopen met een muisklik

le jeudi 24 mai 2018 09:47 De Standaard

Zullen we binnenkort van achter onze computer bieden voor een woning in plaats van in een bruin café? Sinds 1 mei is dat wettelijk toegelaten.

Frida Deceunynck

Met de biedplatformen Biddit en Vendomi kan een openbare verkoop sinds kort volledig online georganiseerd worden. Wat moet u hierover weten voor u gaat bieden?

Is er voor een online openbare verkoop dan geen notaris meer nodig?

Toch wel, een openbare verkoop moet altijd via de notaris verlopen. Dat blijft zo, maar met Biddit en Vendomi kunnen notarissen die procedure voortaan online organiseren. Vanaf de aankondiging van de instelprijs tot aan de uiteindelijke toewijzing verloopt alles via de computer.

Wat zijn de verschillen met een klassieke openbare verkoop?

De klassieke zitdag wordt vervangen door een biedperiode van minimaal een week. Tijdens de biedtermijn kunnen kandidaat-kopers via de website hun bod (of eventueel meerdere biedingen) uitbrengen. Net als in de roepzaal is ieder bod bindend. Als de woning na de biedperiode toegewezen wordt aan de hoogste bieder, is de verkoop meteen definitief en moet het pand binnen de tien dagen daarna van eigenaar wisselen. Er is dus geen mogelijkheid meer om nadien nog een hoger bod uit te brengen of een tweede zitdag te organiseren. Het onroerend goed kan eventueel wel ingehouden worden door de verkoper en later opnieuw aangeboden worden. Bij Vendomi heeft de verkoper de mogelijkheid om een eigendom tweemaal aan te bieden in een periode van maximaal vier maanden.

Zijn er verschillen tussen Biddit en Vendomi?

Ja, zeker. Biddit werd gelanceerd door de Federatie van Notarissen, terwijl Vendomi een privé-initiatief is. Het grootste verschil zit hem echter in het einde van de biedperiode. Bij Biddit zijn de laatste vijf minuten van de biedperiode cruciaal. Iedere biedtermijn eindigt bij Biddit in principe om 13 uur. Als er tijdens de laatste vijf minuten nog een bod wordt uitgebracht, dan wordt de bied­periode telkens met vijf minuten verlengd. Bij Vendomi hebben kandidaat-kopers veel meer tijd om op het einde van de biedperiode nog een hoger bod in te dienen. Hier wordt de biedperiode telkens met 24 uur verlengd als er tijdens de laatste 24 uur van de biedtermijn nog een bod werd uitgebracht. Voorts is ook de aanmeldprocedure verschillend en ligt de drempel om een bod te doen iets lager bij Vendomi. Daar kunnen kopers zich aanmelden met hun naam en rijksregisternummer, terwijl ze daar bij Biddit een eID-kaartlezer voor nodig hebben of de app Itsme op hun mobiele toestellen.

Liggen de kosten bij een online verkoop lager bij een klassieke openbare verkoop?

Neen, voorlopig zullen de totale kosten bij een online openbare verkoop niet lager liggen dan bij de klassieke procedure. Ze zullen wel anders verdeeld worden tussen de koper en de verkoper. De publiciteitskosten zullen bij Biddit namelijk verschoven worden naar de verkoper. Dat zijn de kosten om de openbare verkoop aan te kondigen, bijvoorbeeld via de gele affiches in het kantoor van de notaris, advertenties in de media of zoekertjes op een vastgoedsite. Die bedragen ongeveer 2 procent van de waarde van het pand. 'De kandidaat-verkoper zal dit bedrag ook moeten betalen als hij beslist om de woning in te houden', zegt Christian Luyten, directeur communicatie van FedNot. 'Zo kan de notaris er zeker van zijn dat hij of zij de gemaakte kosten kan recupereren.'

De overige kosten komen zoals gebruikelijk nog altijd voor rekening van de koper. Dat zijn de registratierechten, het ereloon van de notaris en de algemene administratiekosten. Daarmee zal het prijskaartje van een online verkoop voor de koper ongeveer hetzelfde worden als bij een verkoop uit de hand. Met een simulatiemodule zullen kandidaat-kopers deze kosten binnenkort zelf kunnen berekenen op Biddit. De rekentool zou over enkele weken online moeten staan.

Op het Vendomi-platform is er amper informatie te vinden over de aankoopkosten. 'Hiervoor kunnen kandidaat-kopers best contact opnemen met de notaris', zegt Bart De Witte van Vendomi. 'De berekening en verdeling van de kosten is een exclusieve bevoegdheid van de notaris.'

Vanaf wanneer zullen we online kunnen bieden op vastgoed?

Op beide platformen is het aanbod momenteel nog zeer beperkt. Op Vendomi worden er nog maar twee eigendommen aangeboden, op Biddit zijn dat er ongeveer 50. 'De aanbiedingen op Biddit zitten nog allemaal in de informatiefase', zegt Christian Luyten. Dat is een periode van ongeveer vier weken die voorafgaat aan de effectieve biedtermijn. Dat geeft kandidaat-kopers de tijd om de woning te bezichtigen, de nodige informatie te verzamelen, naar de bank te stappen voor een lening, enz. De eerste biedperiode op Biddit gaat van start op 11 juni. In het najaar zou het platform op volle kracht moeten draaien en hopen we ons aanbod uit te breiden tot honderden woningen.'