Digitale burgerlijke stand moet burgers leven makkelijker maken

le dimanche 10 juin 2018 07:00 Het Nieuwsblad

Efficiënter en het bespaart de burger nodeloze kilometers. Dat is de bedoeling van de digitale burgerlijke stand. Het parlement keurde een nieuwe wet goed en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zet nu alles in het werk om alle documenten te digitaliseren. “We werken zo snel mogelijk aan een volledig digitale procedure.”

Stel: je bent in Oostende geboren, maar je woont in Gent en wil daar trouwen. Daarvoor moet je een afschrift van je geboorteakte kunnen voorleggen. En die moet je in Oostende gaan halen, waar ze het document bijhouden. In tweevoud, zowel in het gemeentehuis als in de rechtbank.

Allemaal vreselijk omslachtig, dus is de regering bezig met een groot ICT-project om de burgerlijke stand te digitaliseren. Het zijn de lokale ambtenaren die dat zullen beheren. De rest van de archieven zullen ze later moeten digitaliseren op hetzelfde platform. Een serieuze karwei, zo’n 589 gemeentelijke registers en nog eens 102 consulaire posten in het buitenland moeten daar op komen.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) mikt op 1 januari 2019 om te kunnen starten met de digitale burgerlijke stand. Vanaf maandag is het al verloren moeite om aan te kloppen bij de rechtbanken. Die zullen zich niet langer bezighouden met de burgerlijke stand.

“Mensen gaan snel naar het stadhuis of gemeentehuis om een uittreksel van de burgerlijke stand”, zegt hij. “Dan is het ook een logische stap dat de griffies dit niet meer moeten doen. Zo kunnen die zich focussen op de dossiers binnen justitie, om tot een snellere rechtspraak te komen.”

En de burgers zullen zich niet langer onnodig moeten verplaatsen. Elk gemeentehuis zal aan alle documenten kunnen. Op termijn kun je die opvragen van achter je computer.

Globaal bekijken

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is positief dat digitalisering zich ook bij de overheid doorzet. “Maar we moeten het globaal bekijken”, zegt woordvoerster Nathalie De Bast. “Je hebt Vlaamse documenten, federale documenten, noem maar op. We moeten ervoor zorgen dat het ene niet sneller digitaal kan dan het ander. Zo’n fragmentatie zorgt alleen maar voor frustratie bij de burgers. Want zeker als het gaat over documenten voor Buitenlandse Zaken, moet het nog altijd op papier. Die zouden toch ook digitaal mogen gaan.”

Maar zolang gemeenten voldoende tijd krijgen om de boel op poten te zetten, zal de burger er wel bij varen. “En daar kun je natuurlijk niet tegen zijn”, zegt De Bast.