Vlotter beslissen bij mede-eigendom

le jeudi 21 juin 2018 10:34 Trends

Een nieuwbouwappartement betekent niet het einde van uw zorgen als eigenaar. Vaak wordt vergeten dat de gemeenschappelijke ruimtes in goede verstandhouding met de andere eigenaren moeten worden beheerd. De regeling van de mede-eigendom wordt vanaf 2019 hervormd.

Een belangrijke hervorming vanaf 1 januari 2019

Door de nieuwe vormen van verstedelijking neemt het aantal appartementen toe en bijgevolg ook het aantal appartementsbewoners. Voor wie een appartement koopt in een gebouw met minstens twee andere eigenaren, geldt de regeling van de mede-eigendom. In Brussel zijn er 33.000 gebouwen in mede-eigendom. De eigenaren vormen samen een vereniging van mede-eigenaars met vaste werkingsregels die vrij strikt zijn. Zij moeten gezamenlijk beslissen over het beheer van de gemeenschappelijke delen van een gebouw. Dat kan gaan over parken, vloeren, binnenplaatsen, de ruwbouw, het dak, de liften, de gevels of de gemeenschappelijke ruimten.

Het leven in mede-eigendom is niet altijd gemakkelijk. Zo hebben eigenaars-bewoners niet altijd dezelfde belangen als huurders. Een nieuwe wet die vanaf 1 januari 2019 in werking treedt, bevat nieuwigheden die de situatie moeten verbeteren. Zo versoepelt de meerderheidsregel voor de algemene vergadering. In plaats van een drievierde meerderheid volstaat vanaf 2019 een tweederde meerderheid. Het doel is onder meer de renovatie te bevorderen. Een klein aantal mede-eigenaars zal niet langer beslissingen kunnen tegenhouden. Bij conflicten zal een voorlopige bewindvoeder kunnen worden aangesteld. Bovendien zal, in duidelijk omschreven omstandigheden, één enkele eigenaar zich niet meer kunnen verzetten tegen een volledige heropbouw van een gebouw. Er komt ook een verplichte bijdrage aan het reservefonds. Op die manier kan worden voorkomen dat mede-eigenaars plots een aanzienlijk bedrag moeten storten voor grote investeringen.

Niet hetzelfde gewicht

De vastgoedsector is blij met de nieuwe regeling. “De versoepeling van de verdeling van de stemmen voor het nemen van een beslissing, zoals de trap laten schilderen of de elektriciteit vervangen, is heel goed”, meent Yves Van Ermen van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) en baas van het bedrijf BMC Tools. “Bovendien zullen de stemmen voortaan gebaseerd zijn op het aandeel van de bijdrage in de kosten. Dat betekent dat de eigenaar van een appartement op de begane grond tijdens een stemming over de reparatie van de lift niet hetzelfde gewicht in de schaal legt als iemand die op de tweede verdieping woont.”

Vaak zie je bij nieuwe gebouwen overigens eenzelfde soort problemen als bij oude. “Ze gaan meestal over het gebruik van de gemeenschappelijke delen, lawaai en eigenaars die hun kosten niet betalen”, legt Yves Van Ermen uit. Een mooi appartement aanschaffen is niet alles. Als u rustig wilt kunnen leven, moet u erop letten dat de mede-eigendom goed geregeld is.

Xavier Attout ■