​Burgemeesters kunnen malafide handelszaken harder aanpakken

le samedi 23 juin 2018 10:56 Het Belang van Limburg


BrusselGemeenten krijgen binnenkort meer mogelijkheden om op te treden tegen handelszaken die gebruikt worden voor criminele activiteiten. Daarvoor heeft de ministerraad vrijdag een nieuw wetsontwerp 'bestuurlijke handhaving” goedgekeurd waardoor burgemeesters zaken makkelijker kunnen verzegelen.

Het ontwerp van de ministers Jan Jambon (N-VA, Binnenlandse Zaken) en Koen Geens (CD&V, Justitie) moet ervoor zorgen dat burgemeesters komaf kunnen maken met handelszaken die louter dienen als dekmantel voor criminele activiteiten.

Administratief onderzoek

Het voorontwerp geeft gemeenten de mogelijkheid om de uitbating van bepaalde activiteiten aan een vergunning of aan voorwaarden te onderwerpen. Via een administratief onderzoek kunnen ze dus nagaan of een nieuwe uitbater zijn zaak wil gebruiken voor malafide praktijken. Voor dat onderzoek zullen de gemeenten een niet-bindend advies kunnen inwinnen van het nieuw op te richten onafhankelijk orgaan 'directie voor integriteitsbeoordelingen voor openbare besturen'.

Om sluitingen effectief af te dwingen, zullen burgemeesters zaken die ze bestuurlijk sluiten ook meteen kunnen verzegelen en bestuurlijke dwangsommen opleggen. Als er sprake is van terrorisme, drugs, mensenhandel en -smokkel wordt de termijn van een voorlopige sluiting van een zaak verhoogd van zes maanden tot maximaal achttien maanden.

Criminele bendes

De CD&V-Kamerleden en burgemeesters Veerle Heeren (Sint-Truiden) en Raf Terwingen (Maasmechelen) zijn verheugd over de maatregelen tegen openbare overlast en criminaliteit op lokaal niveau. “Door het voeren van een actief vergunningsbeleid kan voorkomen worden dat criminele organisaties, vaak onder de vorm van een dekmantel, vaste voet krijgen in de gemeente. De handhaving op het lokale niveau vormt immers de eerste buffer tegen de (georganiseerde) vormen van criminaliteit, in het bijzonder in grensregio's waar zich verschuivingseffecten kunnen voordoen.”, zeggen ze.

Het duo juicht ook toe dat er een dwangsom kan worden opgelegd als een bepaalde politionele maatregel niet wordt nageleefd.

Yves LAMBRIX