​Minder werk voor lokale politie in De Grubbe

le vendredi 29 juin 2018 09:56 Het Laatste Nieuws

De lokale politie zal geen minderjarigen uit de jeugdinstelling De Grubbe in Everberg meer moeten vervoeren. Kortenberg had enkele maanden geleden met een rechtszaak gedreigd als er geen compensatie zou komen voor het veelvuldige optreden van de agenten. "Na zestien jaar wordt onze wens eindelijk ingewilligd", zegt burgemeester Taes.

Met bijna honderd transporten van jongeren van en naar de jeugdinstelling in Everberg had de lokale politie vorig jaar haar handen vol. In april liet de Kortenbergse burgemeester Chris Taes (CD&V) nog weten dat hij het beu was, zeker omdat de jeugdinstelling de komende jaren verdubbelt in oppervlakte en aan tachtig in plaats van veertig jeugddelinquenten zal plaats bieden. Daardoor zou ook het aantal transporten toenemen, wat Taes absoluut niet zag zitten. "Vaak komt de vraag voor zulke transporten heel laat, waardoor de dienstregeling binnen de politiezone telkens in duigen valt. Als een jongere naar de jeugdrechter in bijvoorbeeld Veurne moet, dan moeten twee agenten mee. Ze moeten daar wachten tot het verhoor afgelopen is om vervolgens opnieuw naar Everberg te rijden. Dat is niet werkbaar voor onze agenten."

Maatregelen

Daarom eiste de burgemeester tegen de zomer meer compensaties voor de inzet van de lokale politie in de jeugdinstelling. Kwam die compensatie er niet, dan overwoog de gemeente naar de rechtbank te stappen. Een grote stap, maar het schepencollege vraagt al zestien jaar een oplossing voor het probleem. Tot een rechtszaak zal het echter niet komen, want minister van Justitie Koen Geens (CD&V) verzekert het Kortenbergse schepencollege nu dat hij een aantal duidelijke engagementen gaat nemen rond de veiligheidsondersteuning van jeugdinstelling De Grubbe. Eerder had ook al zijn collega Jan Jambon (N-VA) laten weten dat er maatregelen op komst waren. "Zo zullen onze agenten niet langer instaan voor de transporten, maar zullen de Dienst Algemene Beveiliging (DAB) en agenten van de federale politie die taak op zich nemen", gaat Taes verder. "De lokale politie zal alleen ingeschakeld worden bij uitzonderlijke gevallen, zoals incidenten in De Grubbe of om bijstand aan de federale politie te verlenen bij een ontsnapping van een van de delinquenten. De minister verzekerde ons ook dat alle afspraken in een protocol zullen gegoten worden, zodat duidelijk is welke taken voor de federale en welke voor de lokale politie zijn."

De burgemeester is verheugd dat er nu eindelijk een oplossing voor het probleem is. "Hier vragen we al zestien jaar om. We zijn tevreden dat we eindelijk gehoord worden", besluit Taes.

ROBBY DIERICKX