​Jeugdbeweging sneller op de hoogte van zedenfeiten door leiding

le lundi 02 juillet 2018 09:42 Het Nieuwsblad

Parketten kunnen jeugdbewegingen of jeugdhuizen voortaan sneller informeren over begeleiders die verdacht worden van kindermisbruik of in het bezit zijn van kinderporno. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) maakte daarover afspraken met het college van procureurs-generaal.

In het onderwijs werden de afspraken eerder al gemaakt. Ze zorgen ervoor dat informatie over zedenfeiten gewoon sneller wordt overgemaakt aan scholen. En nu dus ook aan alle actoren uit de jeugdsector: jeugdbewegingen zoals Chiro of scouts, jeugdinstellingen, jeugdhuizen, …

De afspraken tussen minister Geens en het gerecht zijn vooral nodig omdat scholen en jeugdorganisaties nu pas te weten komen dat er problemen bestaan met een leerkracht of begeleider wanneer die al voor de rechtbank veroordeeld is, en niet vanaf het moment dat een onderzoek begint te lopen. Aangezien er tussen onderzoek en veroordeling vaak een hele tijd zit, kunnen de betrokkenen dus nog wel even ongestoord hun gang gaan. En kunnen er geen maatregelen worden genomen om slachtoffers te beschermen.

Geen heksenjacht

Het was Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz (Open VLD) die Geens vroeg om ook voor de jeugdorganisaties en -sector een gelijkaardige regeling uit te werken. Hij reageert dan ook tevreden.

Het is wel niet zo dat de informatie altijd zal worden doorgespeeld. Parketten moeten telkens afwegen of de feiten wel zwaarwichtig genoeg zijn of het onderzoek niet in gevaar brengen. Zij worden daarin bijgestaan door gespecialiseerde magistraten. “Dit mag niet leiden tot een heksenjacht, maar we moeten ook niet bang zijn van infromatiedoorstroming bij ernstige zedenfeiten. Alleen door goede afspraken en communicatie kunnen we zo goed mogelijk de omgeving geruststellen,” stelt Koen Geens in een reactie.

De Scouts en Gidsen Vlaanderen noemen de nieuwe maatregel zeker zinvol. “Die is belangrijk om in dergelijke omstandigheden als groep snel en gepast te kunnen reageren. Het is duidelijk dat deze directe communicatie in het belang is van de bescherming en veiligheid van kinderen. We vertrouwen erop dat parketten dit juist zullen inschatten en de betrokken jonge, vrijwillige leiding zullen ondersteunen om met zo'n situatie correct en discreet om te gaan”, zegt woordvoerder Jan Van Reusel.

Wat voor het onderwijs en de jeugdsector wel al geldt, geldt voorlopig nog niet voor sportclubs. Of ook voor hen een gelijkaardige maatregel in de pijplijn zit, is voorlopig niet duidelijk.

farid el mabrouk en Pieter Huybrechts