Voornaam wijzigen wordt veel eenvoudiger vanaf 1 augustus

le vendredi 27 juillet 2018 11:00 Het Nieuwsblad

Van voornaam veranderen wordt sneller en eenvoudiger. Vanaf 1 augustus volstaat het om naar de ambtenaar van burgerlijke stand van je gemeente te stappen. Indien die geen bezwaren ziet, kan je in principe meteen een nieuwe voornaam krijgen. Een familienaam wijzigen aan het loket is nog niet mogelijk, maar er komt wel een vereenvoudigd tarief.

Wie van voornaam wil veranderen, moet op dit moment naar de FOD Justitie, waar de wachttijd tot anderhalf jaar bedraagt. Door een wetswijziging is voortaan de ambtenaar van burgerlijke stand bevoegd. De vraag tot voornaamsverandering moet ingediend worden in de gemeente waar je bent ingeschreven in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister. Enkel in uitzonderlijke gevallen, als er extra onderzoek nodig is, kan de wachttijd nog oplopen tot drie maanden. Een motivering voor de naamsverandering blijft nodig.

In het nieuwe systeem bepalen gemeenten zelf de prijs van een nieuwe voornaam. Die kost vandaag 490 euro, voor transgenders 49 euro. Die ‘korting’ blijft ook behouden in de nieuwe wet: transgenders betalen maximaal 10 procent van de normale prijs.

Een familienaam wijzigen is nog niet mogelijk aan het loket. Wel komt er een vereenvoudigd tarief van 140 euro, het registratierecht. Vandaag bedraagt het standaardtarief 49 euro, maar wie een woord wil toevoegen of een hoofdletter in een kleine letter wil veranderen, betaalt 740 euro. Het verzoek tot naamsverandering wordt pas behandeld als het registratierecht van 140 euro betaald is.

Naamsverandering kan - net als vroeger - enkel toegestaan worden wanneer de vraag op ernstige redenen steunt en de gevraagde naam niet zorgt voor verwarring en de belangen van de verzoeker of derden niet kan schaden. Nieuw is dat - ook bij een naamsverandering - voortaan ook de gerechtelijke antecedenten onderzocht moeten worden.