Naam veranderen kan sneller en eenvoudiger

le lundi 30 juillet 2018 10:00 Gazet van Antwerpen

                     

Van voornaam veranderen wordt sneller en eenvoudiger. Na 1 augustus volstaat het om naar de ambtenaar van burgerlijke stand van uw gemeente te stappen. Indien die geen bezwaren ziet, kan u in principe meteen een nieuwe voornaam krijgen. Een familienaam wijzigen aan het loket is nog niet mogelijk, maar er komt wel een vereenvoudigd tarief.

Wie van voornaam wil veranderen, moet op dit moment naar de FOD Justitie. Daar bedraagt de wachttijd tot anderhalf jaar. Een wetswijziging maakt voortaan de ambtenaar van burgerlijke stand bevoegd.

Korting voor transgenders

De vraag tot voornaamsverandering moet worden ingediend in de gemeente van inschrijving in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister. Alleen in uitzonderlijke gevallen waarbij extra onderzoek nodig is, kan de wachttijd nog oplopen tot drie maanden. Een motivering voor de naamsverandering blijft nodig.

In het nieuwe systeem bepalen gemeenten zelf de prijs van een nieuwe voornaam. Die kost vandaag 490 euro, voor transgenders 49 euro. Die 'korting' blijft ook behouden in de nieuwe wet: transgenders betalen maximaal 10% van de normale prijs.

Een familienaam wijzigen is nog niet mogelijk aan het loket. Wel komt er een vereenvoudigd tarief van 140 euro, het registratierecht. Vandaag is het standaardtarief 49 euro, maar wie een woord wil toevoegen of een hoofdletter in een kleine letter wil veranderen, betaalt 740 euro.

Ernstige redenen

Zoals vroeger kan naamsverandering alleen worden toegestaan wanneer de vraag op ernstige redenen steunt, de gevraagde naam niet zorgt voor verwarring en de belangen van de verzoeker of anderen niet kan schaden. Nieuw is dat voortaan ook gerechtelijke antecedenten onderzocht moeten worden.

Elk jaar zijn er honderden Belgen die hun voornaam, achternaam of beide willen veranderen.