​"Leer gedetineerden weer op eigen benen staan"

le mercredi 08 août 2018 10:49 Het Laatste Nieuws

De vzw UIT-Stap hoopt dat Ieper als eerste stad in Vlaanderen een transitiehuis krijgt. Dat is een huis waarin gevangen voorbereid worden op hun terugkeer in de maatschappij. "Het gaat over begeleiding rond zelfstandig wonen, relaties, werk en opnieuw functioneren buiten beveiligde muren."

De vzw UIT-Stap in Ieper is al enkele jaren bezig met de voorbereiding van een transitiehuis. "In de gevangenis kreeg ik te maken met gevangenen die zonder voorbereiding terug in de maatschappij terechtkomen", zegt Yvan Thomas. De man is aalmoezenier in het 'gevang' van Ieper en samen met Wannes Degraeve en Henri Menheere de bezieler van UIT-Stap. In die organisatie zitten nog andere vrijwilligers, waaronder enkele ex-gedetineerden.

Weerstand

"Eerst wilde Yvan een brief schrijven naar de minister van Justitie", zegt Henri Menheere. "Die brief werd echter nooit verstuurd omdat we in contact kwamen met vzw De Huizen, een organisatie die ook ijvert voor kleinere en menselijkere gevangenissen." Daarna richtte de aalmoezenier de vzw UIT-Stap op. "De bedoeling van onze vzw is het oprichten van een transitiehuis in Ieper. Met ons idee stapten we naar het ministerie van Justitie." Minister Koen Geens (CD&V) doet nu een oproep voor kandidaten voor transitiehuizen. "Het is de bedoeling dat er een pilootproject wordt begonnen in Vlaanderen en één in Wallonië. Uiteraard zijn wij in Ieper heel geïnteresseerd." Yvan Thomas is blij dat te horen. "Er is overleg geweest met verschillende partners, zoals Justitiehuizen, CAW en de gevangenis van Ieper", vervolgt hij. "In het begin was er wel wat weerstand. Er waren mensen die dachten dat we de gevangenis van Ieper wilden doen verdwijnen, maar dat is zeker onze bedoeling niet. We mikken op gedetineerden die zich in beperkte detentie bevinden. In de gevangenis hebben ze te weinig middelen om in de begeleiding van die mensen te voorzien."

Hervallen

Van de gevangenen hervalt er 70 procent, en dat is volgens Yvan Thomas het bewijs dat er iets grondig fout is met het huidige systeem. "Een verblijf in de gevangenis kan veel schade veroorzaken. Wie zomaar vrijkomt, hervalt vaak en dat willen wij vermijden." Thomas is ervan overtuigd dat het initiatief de maatschappij heel wat geld kan besparen. "Je moet weten dat een gedetineerde ons per jaar 25.000 euro kost en dat is dan nog zonder huisvesting en advocatenkosten. Als we mensen uit de gevangenis kunnen houden, betekent dat een hele besparing." Niet elke gedetineerde zal echter een plaatsje kunnen krijgen in een transitiehuis. "Kandidaten moeten echt gemotiveerd zijn om er iets van te maken en jammer genoeg is dat niet bij iedereen zo." Het dossier moet tegen 21 september binnen zijn en tegen uiterlijk 5 oktober weet de vzw of Ieper nog kans maakt op een transitiehuis.

CHRISTOPHE MAERTENS