Werken aan nieuw politiehuis officieel begonnen: “Sober en efficiënt gebouw”

le samedi 15 septembre 2018 09:04 Het Nieuwsblad

Het is zover: de eerste spade voor het nieuwe politiehuis van de zone Erpe-Mere/Lede is vrijdagavond in de grond gestoken. Tussen de beslissing om een nieuw gebouw te zetten (2015) en de einddatum van de werken zullen vijfenhalf jaar zitten.

Toen korpschef Luc Lacaeyse begin 2015 de alarmbel luidde over de lamentabele toestand van het politiegebouw aan de Vijverstraat in Lede, werd het voor de beleidsmakers overduidelijk: er zou een nieuw politiehuis komen voor de zone Erpe-Mere/Lede. Als beste locatie gold een terrein aan de Hoogstraat in Lede, dat eigendom was van het OCMW.

Dat de administratieve molen ook hier vaak sputterde, onder meer door discussies over de verkoop van de grond en het verlenen van de bouwvergunning, kon de ambitie nauwelijks temperen. “Tussen droom en daad gaapt soms een gigantische kloof, maar sinds midden 2015 ging het razendsnel vooruit”, zei korpschef Lacaeyse vrijdagavond. “In oktober 2015 nam de politieraad de princiepsbeslissing en werd intercommunale Solva aangesteld als bouwheer.”

Een werkgroep bezocht ruim vijftien politiezones waar een nieuw commissariaat was gebouwd. “Dat leverde talloze innovatieve ideeën op, zodat het huidige gebouw model kan staan voor een eigentijds en functioneel politiehuis.”

Inmiddels is ook de aannemer bekend. “Wijckaert Bouwonderneming uit Gent zal ervoor instaan dat het ontwerp van DAT-Architectenburo gerealiseerd wordt”, zegt Hugo De Waele (CD&V), burgemeester van Erpe-Mere en voorzitter van de politieraad en het politiecollege. Hij verwees ook naar de talrijke investeringen die al gedaan werden. “Het nieuwbouwproject past in dezelfde doorgedreven visie over lokale veiligheid als de realisatie van onder meer het slimmecameraschild en de kaderuitbreiding van het korps.”

In aanwezigheid van tal van hoogwaardigheidsbekleders, genodigden en buren gaf minister van Justitie Koen Geens (CD&V) samen met de korpschef, de burgemeesters en de bouwheren vrijdagavond de eerste spadesteek. “Als ik in 2020 nog minister ben, kom ik graag naar de opening”, besloot Geens.

Streefdatum is inderdaad het midden van 2020, zo had burgemeester De Waele al onderstreept.

De kostprijs bedraagt 7,4 miljoen euro en wordt over de twee gemeenten verdeeld: twee derde voor Erpe-Mere en een derde voor Lede. “Voor ons als lokaal bestuur is dit een symbolisch en historisch moment”, zei Leeds burgemeester Roland Uyttendaele (CD&V). En verwijzend naar het ontwerp besloot hij: “Geen exuberant staaltje architecturale kunst, maar een sober en efficiënt gebouw.”

Rudi De Koker