De voorzorgsvolmacht: wat en hoe?

le mardi 25 septembre 2018 09:26 Radio 2 De Inspecteur

Een testament kennen we allemaal en het bevat je wilsbeschikking voor na je overlijden. Een voorzorgsvolmacht is vergelijkbaar. Het regelt niet je wensen na je overlijden, maar wel tussen het moment dat je wilsonbekwaam wordt en je overlijdt. Maar hoe werkt het precies?

In een voorzorgsvolmacht geef je als persoon die op dat moment nog wilsbekwaam is, de opdracht aan een lasthebber (dat kan een vertrouwenspersoon zijn, een familielid of een derde) datgene te doen wat omschreven is in de volmacht vanaf het moment dat je wilsonbekwaam wordt. Het is dus een contract tussen jou en de lasthebber dat jouw wensen bevat met betrekking tot je goederen en je vermogen. Zo kan je er bijvoorbeeld in beschrijven dat zodra je je huis verlaat en naar een instelling gaat, je huis meteen moet verkocht worden. De wet zal binnenkort ook toelaten (maar die moet op dit moment nog gestemd worden) dat je er ook persoonsgebonden wensen in kwijt kan. Bijvoorbeeld, als ik dementeer wens ik dat mijn vermogen wordt gebruikt om me thuis te laten verzorgen. 

Het verschil met een bewindvoerder is dat die wordt aangesteld door een vrederechter op het moment dat er echt problemen opduiken en je wilsonbekwaam bent geworden. Bij een voorzorgsvolmacht heb je geen vrederechter nodig en leg je je wensen zelf vast op een moment dat je nog volledig in orde bent.

Hoe ga je te werk?

Een voorzorgsvolmacht maken kan op iedere leeftijd, ook als je jong bent kan het. Het is een document dat jij als lastgever opstelt en samen ondertekent met de lasthebber. Dat document moet geregistreerd worden bij een notaris of bij de griffie van de rechtbank die het dan in een centraal register opnemen. Zo kunnen partijen waarmee later contracten worden afgesloten (een rusthuis bijvoorbeeld) nagaan of jij die lasthebber effectief hebt aangesteld om jou te vertegenwoordigen.

Een standaardformulier voor een voorzorgsvolmacht bestaat niet (net zoals bij een erfenis) maar een notaris kan je zeker op weg helpen of bijstaan. Er zijn twee dingen die je niet in een voorzorgsvolmacht kan regelen: orgaandonatie en euthanasie.

Stijgende lijn

Een voorzorgsvolmacht laten registreren kan sinds 2014 en op dit moment zijn er al 86.000 geregistreerde volmachten opgenomen in het centraal register. Met de uitbreiding die er dit jaar nog zou aankomen, en het bekender worden van de voorzorgsvolmacht, zal dat aantal wellicht de komende jaren flink oplopen.


Lisez l'article »