"Parketten moeten meer prioriteit maken van strijd tegen frauduleuze faillissementen"

le jeudi 27 septembre 2018 10:41 Radio 1

Voor economische bedrijven zouden zwaardere accenten moeten gelegd worden bij de parketten dan vandaag. Dat zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V), na het bekijken van de 'Pano'-reportage 'aannemer of oplichter?'. Hij gaat de kwestie bespreken met het college van procureurs-generaal.

Aannemers die voorschotten innen van particulieren, daarna failliet gaan en dus noch de beloofde werken uitvoeren, noch het geld terugbetalen. Het is blijkbaar een probleem dat steeds vaker voorkomt, zo blijkt uit de 'Pano'-reportage. Sterker nog, sommige aannemers starten enkele dagen na hun faillissement een nieuwe onderneming op. Ze laten een put achter die ze zelf niet meer moeten vullen, en beginnen dus gewoon opnieuw, met een schone lei.

Een tweede kans krijgen na een faillissement is wezenlijk voor onze cultuur.

Sinds mei dit jaar is er ook een nieuwe wet op faillissementen die het nóg makkelijker maakt om een nieuwe onderneming te starten na een faillissement. Is dat wel een goed idee? Ja, zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V). "Veertig jaar geleden was het bijna schandalig als je wou ondernemen, maar vandaag wil iedereen ondernemen en dat is goed voor de economie", zegt Geens. "Een een tweede kans krijgen is wezenlijk voor onze cultuur. Europa heeft ons trouwens verplicht om het gemakkelijker te maken een tweede kans te krijgen. Vroeger moest iemand die failliet ging tot het einde van zijn dagen zijn schulden afbetalen, nu zullen de inkomsten die iemand verkrijgt na een faillissement niet meer prijsgegeven worden aan de schuldeisers."

Geens zegt wel dat er een aantal andere methodes zijn om frauduleuze faillissementen aan te pakken, zoals het beroepsverbod. Maar de strijd tegen dit soort fraude is niet evident, zo klinkt het. "Dat soort fraude is niet onmiddelijk zichtbaar. Meestal starten die mensen zelf geen nieuwe vennootschap, maar maken ze een gezinslid vennoot. Je hebt dus een zeer betrouwbare databank nodig, die banden legt die niet evident zijn", zegt Geens. Volgens de minister probeert de nieuwe wetgeving daar wel aan tegemoet te komen. "De nieuwe wet voorziet in een knipperlichtendatabank die probeert om niet-betalingen van BTW, RSZ, en dergelijke, op te vangen. En er zijn kamers voor handelsonderzoek die bij de rechtbank van koophandel alle signalen opvangen".

Voor economische misdrijven moeten de parketten zwaardere accenten leggen.

Maar dan blijft de vraag of de parketten wel genoeg achter frauduleuze aannemers aangaan. In de 'Pano'-reportage geeft parketmagistraat Steven De Winter toe dat de motivatie vaak niet groot is om dit soort fraude tegen te gaan. Zijn eigen sectie, die faillissementsmisdrijven maar ook bijvoorbeeld fiscale fraude behandeld, is bijna gehalveerd na besparingen. 9 personen werken er nu, voor het ganse arrondissement Antwerpen. Minister Geens benadrukt dat er geen personeelstekort is in Antwerpen. Het is volgens hem eerder een kwestie van prioritering. "Ik denk dat er soms wel voor economische misdrijven zwaardere accenten zouden moeten gelegd worden bij de parketten dan vandaag. Ik neem dat mee naar mijn overleg met het college van procureurs-generaal", zegt Geens.

Met alle mededogen voor die mensen, maar informeer u.

Geens wil wel benadrukken dat particulieren ook zélf alert moeten zijn voor frauduleuze aannemers. "Met alle mededogen voor die mensen, maar informeer u, betaal geen groot voorschot en maar één keer, en alle volgende keren pas na de werken, en doe een beroep op een architect en eventueel op een advocaat", zegt Geens.

Ecoutez l'interview »