Rechtbank van koophandel wordt ondernemingsrechtbank

le vendredi 26 octobre 2018 10:23 De Standaard

Vanaf 1 november neemt het aantal ondernemers in België fors toe. De term 'rechtbank van koophandel' verdwijnt.

Van onze redacteur Pascal Dendooven

BrusselVrije beroepen, vzw's en landbouwers worden vanaf 1 november voor de wet aangezien als ondernemers. Daardoor zullen ze vanuit juridisch standpunt dezelfde 'rechten' hebben als andere ondernemers. Concreet vallen ze dan ook onder de insolventiewet.

De vrijheid van bewijsmiddelen wordt daarmee ook op hen van toepassing. De vereiste van een 'regelmatig gehouden boekhouding' vervalt. De factuur krijgt een ruimer bewijskarakter. Tot nu toe gold een aanvaarde factuur als bewijs van een koop-verkoopovereenkomst. Ze wordt nu ook de onderhandse akte voor allerhande diensten.

De term 'rechtbank van koophandel' wijzigt vanaf november in 'ondernemingsrechtbank'. De rechter in handelszaken, een lekenrechter die uit het bedrijfs­leven kwam, wordt herdoopt tot rechter in ondernemingszaken. Hun aantal zal aangevuld worden met personen uit de vzw-sector, de landbouwers en vrije beroepen. De bedoeling is 'idealiter' (dixit minister van Justitie Koen Geens) dat die rechters in de toekomst een permanente opleiding zouden volgen, zodat ze op de hoogte zijn van de gewijzigde wetgeving in hun materie. Ze zullen ook beter omkaderd worden.

Nieuw is ook dat het Wetboek van koophandel na 211 jaar ophoudt te bestaan. Het gaat op in het Wetboek van economisch recht. In dat wetboek wordt gesproken over een onderneming.

Veel meer werk

Volgens minister Geens past dit in de bredere hervorming van het economisch recht. Het eerste luik was de modernisering van het insolventierecht. De lancering van de ondernemingsrechtbank vormt het tweede luik en Geens is ook bezig met de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht.

Volgens ondernemingsrechter Philippe Vercruysse krijgen de ondernemingsrechters veel meer werk. Ze treden ook op als rechter-commissaris bij een faillissement of als gedelegeerd rechter bij een gerechtelijke reorganisatie. Ze zijn ook belast met onderzoek naar de solvabiliteit (wat vroeger 'depistage' heette). 'Zonder onze pro bono-inzet zou het voor justitie economisch niet haalbaar zijn', zegt Vercruysse. 'De modernisering van het beroep is een must. We lopen Europees voorop.'

In ons land oefenen meer dan 300.000 mensen een vrij beroep uit, wat neerkomt op bijna één derde van het aantal zelfstandigen.

Pascal Dendooven