We leggen vaker vast wie ons mag helpen in nood

le mardi 30 octobre 2018 10:30 Het Laatste Nieuws


Steeds meer Belgen ondertekenen een volmacht waarbij één of meerdere personen worden aangeduid om hun financiële zaken te regelen als zij daar niet meer toe in staat zijn. De notarissen registreerden in de eerste zes maanden van dit jaar ruim 17.634 nieuwe zorgvolmachten, een derde meer dan een jaar geleden.

Sinds 2014 heeft iedereen de kans om een zorgvolmacht op te stellen. Dankzij die volmacht kan men zijn financiële zaakjes door zijn partner, kinderen of vrienden laten regelen als men bijvoorbeeld in coma belandt of dement wordt. Op die manier vermijdt men dat de rechtbank een bewindvoerder aanstelt.

En die gelegenheid hebben de Belgen niet laten liggen. In de eerste jaarhelft hebben al bijna 18.000 Belgen zo'n zorgvolmacht geregistreerd, zo blijkt uit cijfers van de Familiebarometer van de Federatie van het Notariaat. Dat komt neer op een gemiddelde van 2.900 burgers per maand. Of ruim 700 per maand meer dan een jaar geleden. Notaris Carol Bohyn ziet twee verklaringen voor het toenemend succes. "Enerzijds wordt dat systeem aangemoedigd door de notarissen en de banken. Anderzijds zijn de burgers steeds meer vragende partij. Meestal gaat het om gepensioneerden. Maar we zien de laatste tijd ook meer en meer jongeren die een zorgvolmacht laten registreren. Het gaat vaak om jongeren die in hun familie of vriendenkring al geconfronteerd werden met een situatie waarbij een bewindvoerder te zaken overneemt."

Het voordeel van een zorgvolmacht is dat men zowel kleine financiële zaken als grote transacties, zoals de verkoop van een huis, kan regelen. Sinds de invoering hebben al meer dan 80.000 Belgen een zorgvolmacht opgesteld.

Registratie

Een zorgvolmacht moet opgesteld worden op een moment dat men nog handelsbewaam is. Kortom, als je nog goed bij je verstand bent zodat je autonoom kan beslissen wie je als 'lasthebber' gaat aanstellen. "Meestal gaat het om de partner of de kinderen aan wie je de zorgvolmacht geeft", legt notaris Bohyn uit.

Wat kan je in een zorgvolmacht regelen? "Eigenlijk alles", zegt de notaris. Dat kan gaan om kleine zaken, zoals het innen van huurinkomsten of een pensioen, het indienen van een belastingaangifte tot het betalen van facturen. Maar ook grotere transacties, zoals schenkingen of het verkopen van een woning, kan je met een zorgvolmacht overlaten aan een lasthebber. "Het is wel van belang dat de lasthebber goed op de hoogte is. Hij of zij doet dit immers op vrijwillige basis en kan die volmacht ook afwijzen", aldus notaris Bohyn.

Om ervoor te zorgen dat je wensen worden ingewilligd, moet een zorgvolmacht verplicht geregistreerd worden bij het Register van Lastgevingsovereenkomsten. De registratie kan gebeuren via een notaris of via de griffie van het vredegerecht. De kostprijs van zo'n onderhandse volmacht kost nog geen 20 euro. Toch wordt aangeraden om een zorgvolmacht bij de notaris te laten opstellen. Dat is verplicht als het gaat om zaken waarvoor sowieso een tussenkomst van de notaris is vereist, zoals de verkoop van een huis. Wel is een notariële zorgvolmacht een pak duurder, tussen de 400 en 600 euro. Maar dan is de volmacht tot in de details geregeld en geregistreerd.

Het voordeel van een zorgvolmacht is dat ze op eender welk moment kan ingetrokken worden of herroepen. "Als je je kinderen hebt aangesteld als lasthebber, en die maken het te bont, dan kan je je zorgmacht herzien", geeft Bohyn als voorbeeld. Hij benadrukt dat een zorgvolmacht voor iedereen bestemd is. "Zelfs als je arm bent, moeten er altijd wel financiële zaken geregeld worden als je dement wordt of in een coma belandt."

(FRD)