Gedaan met smeken om centen bij ex

le mardi 20 novembre 2018 09:39 Het Laatste Nieuws

Smeken bij je ex om alstublieft toch het sportkamp terug te betalen of een deel van zoonliefs nieuwe computer voor zijn rekening te nemen: minister Koen Geens (CD&V) maakt er komaf mee door de 'buitengewone onderhoudskosten' wettelijk vast te leggen. Op die manier zal elke ouder zijn of haar deel van de koek betalen.

'Moest je nu echt zo'n dure computer kopen?' 'Heeft ons kind die therapie of bijles wel nodig?' 'Hij moet toch niet per se op kot?' En vooral: 'Ik betaal toch al genoeg alimentatie?' Nog meer dan het gegrom over het onderhoudsgeld, zijn het ruzies over de extra facturen die de sfeer tussen ex-partners verzieken en kinderen in een vechtscheiding storten.

Het maandelijkse onderhoudsgeld is bedoeld om de 'verwachte' leefkosten van het kind te dekken - zoals eten, kleding en een bezoekje aan de huisdokter. Maar ex-partners zijn ook verplicht tussen te komen in de buitengewone kosten, al zijn er vaak discussies over wat nu wel of niet 'buitengewoon' is.

Om die conflicten zoveel mogelijk te vermijden, stemt de Kamercommissie Justitie vandaag over een nieuw wetsontwerp van justitieminister Koen Geens (CD&V), dat bepaalt voor welke onvoorziene kosten de andere ouder mee moet betalen. Geens liet een groep experts zo'n lijst opstellen, en heeft die nu in een wetsontwerp gegoten. Het ontwerp, dat al groen licht kreeg op de ministerraad, geeft ex-partners de plicht om bijvoorbeeld een deel van de factuur te betalen als het kind op kamp gaat, bij een sportclub wil of dwarsfluit wil leren spelen. Gevolg: de andere ouder zal die terugbetaling kunnen afdwingen.

Per brief of mail

Elke aankoop of kost moet vooraf wel worden voorgelegd aan de andere ouder. Concreet zal ouder 1 een aangetekende brief of mail moeten sturen met daarin een voorstel en budget: een computer van 600 euro bijvoorbeeld, of een kot van 300 euro per maand. Ouder 2 heeft dan 8 dagen (30 dagen tijdens vakanties) de tijd om te protesteren. Komt er geen reactie, dan wordt dit gezien als 'akkoord' en kan ouder 1 de computer kopen. Binnen de drie maanden moet hij of zij dan een kopie van de factuur bezorgen aan ouder 2, die na ontvangst wettelijk verplicht is om dat geld binnen de twee weken terug te betalen.

Bemiddelaar

Maar wat als ouder 2 de computer te duur vindt? Of vindt dat dochterlief ook kan pendelen naar de unief in plaats van op kot te gaan? "Ofwel komen ouders dan zelf tot een compromis, ofwel roepen ze de hulp in van een bemiddelaar, ofwel gaan ze alsnog naar de rechtbank", klinkt het bij Geens. "Maar door uniforme regels op te stellen, kan Justitie er wel voor zorgen dat het minder vaak tot conflicten komt."

Sommige ex-koppels hebben vandaag al zo'n lijstje in hun vonnis staan. Die afspraken blijven gelden, maar iedereen kan binnenkort terugvallen op de nieuwe wet om meer te regelen. Ouders hebben natuurlijk de vrijheid om een eigen regeling overeen te komen, zonder die vele mailtjes. "We gaan hen niet verhinderen om zelf goede afspraken te maken", aldus Geens. "Dit wordt vooral een vangnet, zodat het kind te allen tijde krijgt waar het recht op heeft."

ASTRID ROELANDT