Veiligheidsprijs voor Brugse wachtdienst

le lundi 10 décembre 2018 08:27 Artsenkrant

De Huisartsenkring Brugge en Omgeving en de Huisartsenwachtdienst Noord-West-Vlaanderen kregen zaterdag de eerste PRAAG-Veiligheidsprijs. De voorzitter van de huisartsenwachtdienst dr. Philippe Vandevelde ontving de prijs uit de handen van minister Koen Geens.

De Brugse huisartsenkring en wachtdienst kregen de prijs van de Patrik Roelandt Anti-Agressie Groep als voortrekkerS van het centraal oproepnummer 1733. De kring werkt voor de wachtdienst en de huisartsenwachtpost ook nauw samen met het Brugse Sint-Janziekenhuis.

Veiligheidssysteem

Dat zorgt voor een sluitend veiligheidssysteem voor de huisarts: "De huisartsenwachtpost maakte (...) afspraken met het ziekenhuis waardoor het security personeel van het ziekenhuis steeds onmiddellijk oproepbaar is", zo luidt de uitleg bij de prijs.

"Bij huisbezoeken garandeert een chauffeur extra veiligheid voor de huisartsen en via het centraal nummer 1733 weet men steeds waar de arts is en kan steeds snel politiebijstand opgeroepen worden."

De tweede en de derde prijs gingen naar de huisartsenkring uit Gent en die uit Waasland.

Patrik Roelandt

De prijs wordt ook uitgereikt als nagedachtenis van Patrik Roelandt. Dr. Roelandt zette zich in om van de overheid maatregelen te verkrijgen om agressie tegen huisartsen tegen te gaan.

Maar nu drie jaar geleden werd hij zelf tijdens een huisbezoek bij een patiënt bruut vermoord. In die drie jaar zijn ondertussen 181 nieuwe gevallen - onder allerlei vormen van fysiek tot verbaal - gesignaleerd aan het Meldpunt van de Orde van Artsen.

Lang niet alle gevallen van agressie worden gemeld. Dit cijfer is hoogst waarschijnlijk een felle onderschatting.

Gedeeld geheim

Minister van Justitie, Koen Geens verwees naar de aanpassing van artikel 458 van het Strafwetboek dat het mogelijk maakt onder bepaalde omstandigheden het beroepsgeheim te delen tussen artsen en politiediensten.

Patrik Roelandt had misschien meer voorzorgsmaatregelen genomen als hij geweten had dat zijn patiënt een strafverleden had.

Maar de minister vertelt dat de strijd om het gedeeld beroepsgeheim nog niet gewonnen is. Voor hem moeten geheimen ook wel in de twee richtingen worden gedeeld. Een bijzondere wet is nog in de maak.

Veiligheidsprotocollen

De prijs werd uitgereikt tijdens de Kringvergadering van Domus Medica. Volgens DM-voorzitter Roel Van Giel is, nu de nieuwe lokale besturen aantreden, het moment er om in alle gemeenten verder werk te maken van meer veiligheid voor huisartsen en andere zorgverleners.

Dr. Van Giel riep de politiezones op om samen met de huisartsenkringen te zorgen voor lokale veiligheidsprotocollen.