Gedaan met geruzie in de flat

le vendredi 28 décembre 2018 10:15 Het Belang van Limburg
Vanaf 1 januari gelden nieuwe regels voor renovaties in appartementsgebouwen. Als vandaag de lift of het dak van het gebouw kapot is, kan de reparatie geblokkeerd worden door een kleine minder­heid van mede-eigenaars. Met een wetswijziging wil minister van Justitie Koen Geens (CD&V) dat voorkomen. Hij kondigde de nieuwe regels gisteren aan in een ludiek filmpje.

Vlaanderen telt meer dan 3 miljoen woningen, waarvan 820.000 appartementen. Meer dan 27 procent van alle gebouwen dateren van voor 1946. Renovaties in mede-eigendom worden dus steeds belangrijker, maar de huidige wetgeving bemoeilijkt die noodzakelijke werken soms. Daarom wijzigt minister Geens de wet vanaf 1 januari op enkele cruciale punten.

Meerderheid op vergadering

Vandaag moet er op de algemene vergadering van het appartementsgebouw een 3/4de-meerderheid zijn om over belangrijke werken te beslissen. De nieuwe wetgeving versoepelt dat tot een 2/3de-meerderheid. Als het gaat om werken die bij wet opgelegd worden (zoals het veiligheidsconform maken van de lift), volstaat zelfs een gewone meerderheid.

Afbraak niet geblokkeerd

Momenteel is de afbraak en de heropbouw van een verouderd appartementsgebouw alleen mogelijk als alle mede-eigenaars akkoord zijn. Daardoor kan één tegenstander alles tegenhouden. Dat verandert nu. De eis tot unanimiteit wordt vervangen door een 4/5de-meerderheid als de sloop nodig is om de veiligheid van de buurt te garanderen of als de kosten van een renovatie buitensporig hoog oplopen.

Storten in reservefonds

Om grote en onverwachte kosten op te vangen, moeten mede-eigenaars voortaan elk jaar geld storten in een reservefonds. Het gaat om minimaal vijf procent van de gemeenschappelijke onderhoudskosten. Dat moet ervoor zorgen dat de kosten worden gespreid en vermijden dat bij een dringende investering iemand de operatie blokkeert omdat hij of zij op dat moment niet genoeg geld heeft.

Betaler beslist

Alleen de mede-eigenaars die meebetalen aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw, mogen ook beslissen over investeringen in die ruimtes. Zo mag iemand die op het gelijkvloers woont, nooit gebruikmaakt van de lift en er dus ook niet voor meebetaalt, niet mee beslissen wanneer de lift aan vernieuwing toe is.

Voorlopige bewindvoerder

Als de mede-eigenaars ondanks de versoepelde regels toch nog altijd niet tot overeenstemming kunnen komen, kan er beroep gedaan worden op een voorlopige bewindvoerder die mee naar een oplossing zal zoeken.

Machtigere syndicus

Tot slot krijgt de syndicus meer macht om niet-betaalde bijdragen te innen. De persoon die instaat voor het beheer van het appartement, kan vanaf 1 januari zonder de goedkeuring van de algemene vergadering toch overgaan tot invordering van achterstallige betalingen; zo nodig zelfs met hulp van een incassobureau. Aan de andere kant kan de syndicus geen geld meer vragen voor prestaties die niet uitdrukkelijk zijn opgenomen in het contract.

Timmie VAN DIEPEN ■

Lisez l'article »