Kamercommissie keurt minimale dienstverlening in gevangenissen goed

le mercredi 30 janvier 2019 10:43 Het Nieuwsblad

De Kamercommissie Justitie heeft de minimale dienstverlening in de gevangenissen goedgekeurd. Volgens de tekst van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zal per gevangenis een plan worden op­gemaakt dat na sociaal overleg bepaalt hoeveel personeel aanwezig moet zijn om de minimale dienstverlening te garanderen. 72 uur voor elke staking moet het inrichtingshoofd van de gevangenis een lijst opstellen van het personeel dat niet aan de staking zal deelnemen. Als er niet genoeg cipiers zijn, kan de provinciegouverneur met bonden en directie overleggen over de nodige “schikkingen”. ­Als dat niet lukt, kunnen stakers worden opgevorderd. (blg, agy)