Aantal magistraten in Nederlandstalige ondernemingsrechtbank in Brussel

le jeudi 07 février 2019 16:00 Communiqués de presse

De rechtbank van koophandel werd recent omgevormd naar een ondernemingsrechtbank. De impact van deze hervorming kan op dit ogenblik nog niet volledig in precieze cijfers worden vertaald. Enerzijds is het zo dat de ondernemingsrechtbank nieuwe taken werd toegekend, maar anderzijds is de werklast als gevolg van een aantal wettelijke initiatieven en de digitalisering ook verminderd tijdens deze legislatuur. Dit laatste blijkt uit de partiële cijfers in de publicatie ‘Kerncijfers 2010-2017’ van het College van hoven en rechtbanken. Als voorbeeld kan worden verwezen naar de zaken op de algemene rol die in heel het land dalen van 92.430 in 2015 naar 66.262 in 2017. Voor de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank in Brussel daalde het aantal nieuwe zaken op de algemene rol van 8.691 in 2015 naar 6.490 (-25%). Ook het aantal dossiers inzake faillissementen, als gevolg van de invoering van de ondernemingsrechtbank, lijkt niet te stijgen.

De FOD Justitie monitort maandelijks de evolutie van de bezetting in de rechtbanken en parketten op basis van lopende vacatures en gekende vertrekkers. De werklastmeting die de firma KPMG heeft uitgevoerd in kader van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle Vilvoorde stelde het Nederlandstalige kader van de ondernemingsrechtbank vast op 11, en niet op 16. Dit aantal werd in 2014 in de wet verankerd.

De Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel telt momenteel 10 benoemde magistraten, of 90% van het kader. Vorige week is een rechter van de rechtbank benoemd in het hof van beroep. Zij zal op korte termijn de rechtbank verlaten. Een tweede magistraat is recent voorgedragen door de Hoge Raad voor de Justitie voor een benoeming elders, maar is actueel wel nog steeds werkzaam in de betrokken Nederlandstalige ondernemingsrechtbank. Hierdoor zal de rechtbank tijdelijk terugvallen op 8 benoemde magistraten op een kader van 11. Ter vervanging van langdurige zieken kunnen geen vacatures worden gepubliceerd.


Vandaag en morgen gaat het periodiek vacature-overleg door met respectievelijk het College van het openbaar ministerie en met het College van hoven en rechtbanken met het oog op de publicatie van nieuwe vacatures. Het spreekt voor zich dat het tijdelijk tekort in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel zal worden voorgelegd en dat er een vervanging zal worden voorzien van de vertrekkers. De minister zal prioriteit vragen voor de invulling van minstens deze twee vacatures.

Lees het bijbehorende parlementair antwoord. »