Parlementaire vraag over aantal magistraten in Nederlandstalige ondernemingsrechtbank in Brussel

op 07 februari 2019 16:00 Parlementaire Vragen

Wat betreft het kader van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel moet worden verduidelijkt dat de werklastmeting die de firma KPMG in 2013 heeft uitgevoerd in het kader van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle Vilvoorde, het aantal magistraten noodzakelijk voor de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank vast stelde op 11 en niet op 16 zoals wordt gesuggereerd. Het aantal van 11 magistraten is in 2014 in de wet verankerd.

De Nederlandstalige ondernemingsrechtbank van Brussel telt momenteel 10 benoemde magistraten, of 90% van het kader. Twee weken geleden is een rechter van die rechtbank benoemd in het hof van beroep. Zij zal de rechtbank verlaten op het ogenblik van haar eedaflegging voor het hof. Een tweede magistraat is recent voorgedragen door de Hoge Raad voor de Justitie voor een benoeming elders, maar is actueel wel nog steeds werkzaam in de betrokken Nederlandstalige ondernemingsrechtbank. Hierdoor zal de rechtbank binnenkort tijdelijk terugvallen op 8 benoemde magistraten op een kader van 11. Ter vervanging van langdurige zieken kunnen geen vacatures worden gepubliceerd.

Het is de bedoeling van de minister van Justitie om dit aantal snel terug op peil te brengen. Eind februari wordt er een nieuw vacatureplan gepubliceerd. Daarover vindt vandaag een reeds eerder gepland overleg plaats met het College van hoven en rechtbanken. De minister van Justitie zal ervoor pleiten dat er minstens twee plaatsen voor de ondernemingsrechtbank worden opgenomen in het vacatureplan.