Geens geeft islamconsulenten eindelijk opslag

le lundi 25 février 2019 09:00 Het Laatste Nieuws

De islamconsulenten krijgen al jaren een karig loon voor hun werk in de gevangenissen: zo’n 1.300 euro netto. Bovendien moeten ze hun eigen vervoerskosten betalen en hebben ze amper sociale rechten. Minister Koen Geensmaakt nu werk van opslag.

Twee jaar geleden trok Saïd Aberkan in deze krant aan de alarmbel: “Kandidaten haken al af nog voor ze begonnen zijn zodra ze horen hoe slecht het met ons statuut is gesteld.” Justitieminister Geens (CD&V) beloofde beterschap en houdt nu woord. Binnen de regering is een KB goedgekeurd dat het statuut van alle religieuze en morele consulenten in de gevangenissen merkelijk verbetert. Binnenkort krijgen ze een opslag van zo’n 200 euro netto. Hun loon zal vervolgens ieder jaar een beetje meer stijgen. Na acht jaar bereiken ze een plafond. Ze zullen ook een pensioen opbouwen én een kilometervergoeding en sociale rechten krijgen, zoals ouderschapsverlof.

“Een stap in de goede richting”, zegt Aberkan, die hoopt dat het nieuwe statuut ervoor zal zorgen dat de gevangenissen hen voortaan als volwaardige werknemers beschouwen. “Nu ziet men ons nog te vaak als een externe partij en betrekt men ons niet altijd bij het nemen van beslissingen over gedetineerden met wie wij intensief contact hebben. Hopelijk komt er nu een mentaliteitswijziging.” Aberkan benadrukt verder dat hij ondertussen over genoeg beschikt om de strijd tegen radicalisering aan te gaan. “Binnenkort rekruteren we er nog twee, waardoor we over elf voltijdse krachten zullen beschikken. Op dat vlak kan ik absoluut niet klagen.” (JBG)