Groen licht voor nieuw vennootschapsrecht

le vendredi 01 mars 2019 05:30 De Tijd

Het aantal vennootschapsvormen wordt verminderd van 17 naar vier. Dat is één van de blikvangers van de nieuwe vennootschapswetgeving waarvoor de Kamer donderdagavond groen licht gaf.

Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen brengt een ingrijpende hervorming van de Belgische vennootschapswetgeving.

Het was een tijd niet duidelijk of de nieuwe vennootschapswetgeving nog tijdens deze legislatuur door het parlement zou geraken. Het wetsontwerp van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) was al in december klaar, maar door de val van de regering was het even niet zeker dat de wettekst nog zou worden behandeld.

Bovendien verraste de N-VA door nog twee amendementen in te dienen. Het wetsontwerp begrensde de aansprakelijkheid van bestuurders. In functie van de omvang van de onderneming ligt de bovengrens tussen 250.000 en 12 miljoen euro. Oorspronkelijk was het de bedoeling de aansprakelijkheid op die manier voor alle fouten te beperken.

Het N-VA-amendement bepaalde echter dat die grens er alleen komt voor een toevallige lichte fout en dus niet voor herhaalde lichte fouten of een grove fout. Het werd dinsdag in de Kamercommissie voor Handels- en Economisch Recht goedgekeurd en in de finale wettekst opgenomen.

Dubbel stemrecht

De N-VA diende nog een tweede amendement in om in beursgenoteerde bedrijven de drempel te verhogen voor de invoering van het dubbel stemrecht, waardoor sommige aandelen meer gewicht krijgen. In het wetsontwerp stond dat daarvoor een statutenwijziging volstaat die met 66 procent van de stemmen op een aandeelhoudersvergadering wordt goedgekeurd. De N-VA wilde die drempel optrekken tot 75 procent. Dat amendement werd niet goedgekeurd.

De blikvangers van de nieuwe wetgeving zijn het terugbrengen van het aantal vennootschapsvormen van 17 naar vier en het feit dat vennootschappen geen maatschappelijk kapitaal meer moeten hebben. In de plaats daarvan ligt de klemtoon voortaan op een uitgebreider financieel plan waaruit blijkt dat de vennootschap over een ‘toereikend aanvangsvermogen’ beschikt.

Wat verandert er met het nieuwe vennootschapsrecht? Lees het hier.