Steeds meer mensen stellen zorgvolmacht op

le jeudi 07 mars 2019 08:31 De Tijd

Elke maand zetten gemiddeld 3.800 mensen op papier wie hun belangen moet behartigen op het moment dat ze dat zelf niet meer kunnen. Sinds september 2014 zijn al ruim 100.000 zorgvolmachten opgesteld.

Met een zorgvolmacht duidt iemand één of meerdere personen aan die zijn vermogen zullen beheren op de dag dat hij wilsonbekwaam is. Al 106.467 Belgen lieten een zorgvolmacht opstellen. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Vorig jaar werden 37.071 zorgvolmachten geregistreerd, de eerste twee maanden van dit jaar 8.260.

'Een zorgvolmacht biedt zekerheid voor enkele heel ingrijpende toekomstkeuzes', zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V). 'Op die manier kan iemand zijn toekomst grotendeels in handen houden op het moment dat hij wilsonbekwaam wordt.' Zonder een zorgvolmacht is een vrederechter nodig om een bewindvoerder aan te stellen.

Het aantal zorgvolmachten stijgt jaar na jaar. 'De meerderheid van de mensen die een zorgvolmacht opstellen, heeft nog altijd een zekere leeftijd. Maar we merken dat steeds meer jongere mensen zich bewust worden van het belang. Vaak nadat hun ouders een zorgvolmacht hebben opgesteld', zegt Carol Bohyn, de woordvoerster van Fednot. Een zorgvolmacht bewijst niet alleen haar nut bij ouderdomsziektes als alzheimer of dementie. Ook op jonge leeftijd kan het noodlot toeslaan na een herseninfarct of verkeersongeval.

Sinds begin maart zijn de mogelijkheden van een zorgvolmacht uitgebreid en kan iemand ook de opdracht geven om beslissingen over zijn persoon te nemen. Bijvoorbeeld over het rust- of verzorgingstehuis waar hij zijn oude dag wil doorbrengen of wie daarover mag beslissen en welke dokter hem moet verzorgen. De volmachthouder zal ook zijn patiëntenrechten kunnen behartigen. 'Zaken zoals euthanasie of orgaandonatie kunnen evenwel niet in een zorgvolmacht geregeld worden', zegt Bohyn.

In het verleden kon iemand alleen een volmacht geven voor beslissingen over zijn vermogen, zoals bankverrichtingen, het innen van pensioen en huurgelden en het betalen van energie- en rusthuisfacturen. Het kan ook gaan om belangrijke transacties zoals schenkingen of de verkoop van een woning.

PETRA DE ROUCK