De week van Geens 12 tot 19 maart

le mardi 19 mars 2019 20:43 De week van Geens

Weer een week ging voorbij, sneller dan de bliksem. Een drukke week in het parlement waar de minimale dienstverlening in de plenaire vergadering werd gestemd, samen met de hervorming van de gerechtskosten. Een drukke week op het terrein omdat ik de aankomende actie van de magistraten mocht anticiperen, door een debat op RTBF en een bezoek aan Namen, waar ik de bouw van het nieuwe Justitiepaleis definitief kon aankondigen. Een drukke week in de Commissie Justitie waar een aantal projecten gestemd werden en naar de plenaire verzonden. In het strafrecht de reparatie van de wet Lejeune en de hervorming van de Assisenprocedure. De kansspelen ook, ondanks alle contestatie. In het burgerlijk wetboek de princiepsbeslissing om een nieuw Burgerlijk Wetboek uit te bouwen, waarin al meteen het bewijsrecht en binnenkort ook het nieuwe erf- en huwelijksvermogensrecht worden geïntegreerd. Een drukke zondag omdat het Dag van de Zorg was en ik verschillende zorginstellingen voor kinderen en jongeren bezocht. Bezette avonden omdat ik voortdurend lezingen houd over de nieuwe wetteksten, voor zeer uiteenlopende gezelschappen. Een drukke zaterdag tenslotte omdat de lijsten van onze partij voor Vlaams-Brabant, die u verderop in deze nieuwsbrief kan terugvinden, werden goedgekeurd op het provinciaal congres. Dit gaf ons de gelegenheid afscheidnemend CD&V provinciaal voorzitter Tom De Saegher in de bloemetjes te zetten, alsook Eric Van Rompuy die na 36 jaar parlementaire dienst, en 5 jaar Ministerschap, niet meer opkomt bij de verkiezingen van mei. Ik zei aan Eric: "Als CD&V dertig leden zoals jij had, dan haalden we 40%".

Leest u mee?

Lees De week van Geens »