Geens koppelt tweede termijn aan forse injectie in Justitie

le mercredi 20 mars 2019 06:00 De Standaard

Minister Koen Geens (CD&V) grijpt de actiedag van het gerecht aan om in de nieuwe regeerperiode 750 miljoen euro extra te eisen voor Justitie.

BrusselGedaan met pappen en nathouden. Om het structureel ondergefinancierde gerechtelijke apparaat om te vormen tot een professionele en moderne organisatie, is een stevige investering nodig. Dat zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op de dag dat de magistraten hun ongenoegen uiten over de besparingen. Opvallend: hij schaart zich voluit achter hun eisen. 'Ik begrijp de actie', aldus de minister. 'Ik ben vijf jaar lang loyaal geweest en heb gevochten voor elke millimeter. Maar ondanks de inhaalbeweging blijven de uitdagingen levensgroot.'

Er is een stapsgewijze injectie van ongeveer 750 miljoen euro per jaar nodig, stelt Geens. Niet alleen om het personeelsbestand op peil te brengen, maar ook om enkele ­totaal verouderde, onaangepaste gerechtsgebouwen en gevangenissen onder handen te nemen. 'Zeven op de tien gebouwen zijn dringend aan renovatie toe.'

Van die 750 miljoen euro is zo'n 300 miljoen euro voorzien voor het gerecht, onder meer voor een versterking van de personeelsformatie (130 miljoen), verdere informatisering (35 miljoen) en de verhoging van de inkomensgrenzen voor pro Deo (120 miljoen). 'Daarnaast hebben we 200 miljoen nodig voor de gevangenissen - gezondheidszorg, psychologische kaders en personeel - en de Staatsveiligheid. Los daarvan is er een aanzienlijke budgetverhoging van 250 miljoen euro nodig voor de gebouwen, die onder de Regie der Gebouwen vallen', vat Geens samen.

Is dat een absolute voorwaarde voor zijn partij CD&V om in een volgende regering te stappen? Alvast hijzelf zet hoog in. 'Het is voor mij in elk geval een voorwaarde om nog eens minister van Justitie te worden', antwoordt Geens. 'Zonder forse injectie in het gerechtelijk apparaat is het onmogelijk om dit nog eens vijf jaar te doen.'

Court of the Future

Met dat statement zet de minister zich met twee voeten in de verkiezingscampagne. CD&V belooft de kiezer werk te maken van de 'Court of the Future': een modern en stipt gerecht waarin de nadruk wordt gelegd op opleiding, nieuwe technologieën, kennismanagement en artificiële intelligentie. Een gerecht dat voor iedereen financieel, digitaal en fysiek toegankelijk is, en dat huist in kwaliteitsvolle gebouwen die 'beantwoorden aan de waardigheid van hun job', aldus Geens.

'Er zíjn heel wat inspanningen geleverd, maar men beseft niet hoe moeilijk het is om dit departement te runnen met een budget van 1,8 à 2 miljard euro. Het Riziv (Rijks­instituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) heeft 26.5 miljard, Welzijn in Vlaanderen 12 miljard, Onderwijs 13 miljard. In vergelijking met Nederland of Duitsland investeren we per inwoner zo'n 40 euro minder in Justitie. Zo kan het niet langer.' (mju, cv)