Staking Leuven Centraal opgeschort na sociaal akkoord

le mardi 26 mars 2019 06:00 Het Laatste Nieuws

De staking in de gevangenis van Leuven Centraal wordt vanaf dinsdag opgeschort. Dat is besloten na overleg tussen de overheid en de vakbonden van de stakende cipiers. Zij zaten vandaag samen op het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Er werd beloofd dat er op korte termijn zes bijkomende cipiers worden aangeworven. Daarmee is de staking van de baan die op zaterdag 16 maart was gestart.

Aanleiding voor de stakingsactie was de opening van een nieuwe gerenoveerde vleugel in Leuven Centraal die plaats biedt aan een honderdtal gedetineerden. Volgens de vakbonden was het aantal cipiers in de gevangenis volstrekt onvoldoende om deze bijkomende groep gedetineerden aan te kunnen en zou dat ten koste gaan van de veiligheid en het unieke opendeurregime voor gedetineerden dat al 40 jaar bestaat. De vakbonden verweten het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (EPI) onder meer dat men onvoldoende rekening hield met het absenteïsme onder cipiers.

"Het hoofdbestuur heeft beloofd dat men het absenteïsme grondig zal monitoren en indien nodig in vervanging voorzien. Op korte termijn zullen er zes bijkomende cipiers aangeworven worden. Wij hebben aanvaard dat er tegen 1 april een eerste groep van 30 externe gedetineerden naar Leuven kan worden overgebracht. Men wil tegen de zomer de resterende 70 cellen opvullen met externe gedetineerden, maar over de voorwaarden wordt nog verder onderhandeld", aldus vakbondsman Hans Lemmens (ACOD).

Lemmens is redelijk tevreden over de overeenkomst die werd bereikt. "Het is een voorlopig lichtje in een donkere tunnel. We zullen zien hoe het verder loopt", aldus de vakbondsman die ook opgetogen is over het feit dat de overheid bevestigde dat men het opendeurregime in stand wil houden.

'Voorlopig opgeschort'

Lemmens waarschuwt er wel voor dat er nog verder overleg nodig is over de invulling van alle honderd bijkomende cellen, en de staking daarom slechts 'voorlopig opgeschort' is.

In een reactie aan Belga meldt minister van Justitie Koen Geens 'blij te zijn dat het overleg op korte termijn tot resultaten heeft geleid'.

"Op die manier kunnen een dertigtal gedetineerden overkomen uit gevangenissen waar de overbevolking hoog is en toont men solidariteit over de gevangenissen heen". Er wordt volgens Geens blijvend werk gemaakt van aanwervingen.

"Om de meest dringende nood op te vangen is voorzien in de tijdelijke aanwerving van zes personen met een Rosetta-contract. Er is ook een actieplan in de maak om absenteïsme terug te dringen. Er is niet noodzakelijk weinig personeel maar wel veel afwezigheden. De afspraken worden medio juni 2019 geëvalueerd", aldus Geens. (ADPW)