15.000 handtekeningen per jaar minder dankzij digitalisering

le mardi 02 avril 2019 10:09 Het Nieuwsblad

Leuven heeft een grootschalige digitalisering doorgevoerd: 300.000 huwelijks-, geboortes- en papieren overlijdensaktes werden in een digitale databank opgenomen. Vanaf nu verlopen alle handelingen binnen de burgerlijke stand volledig digitaal.

Schepen van Burgerlijke Stand Dirk Vansina (CD&V) wijzigde zaterdag voor de laatste keer handmatig een akte. Voortaan gebeurt de administratie voor huwelijken, geboortes en overlijdens volledig digitaal. De digitalisering kadert in de hervorming en modernisering die minister van Justitie Koen Geens (CD&V) doorvoert.

“Tot vandaag moest ik als schepen van Burgerlijke Stand alle aktes ondertekenen”, zegt Vansina. “Voor het jaar 2018 waren dat er een kleine 7.500: 3.649 geboorteaktes, 482 huwelijksaktes en 2.297 overlijdensaktes, maal twee, want alle aktes werden dubbel opgemaakt. 15.000 handtekeningen, dus. Er zijn nuttigere tijdsbestedingen.”

Ook de ambtenaren wordt het leven een stuk gemakkelijker gemaakt, vermits ze vanaf nu in de digitale databank aktes kunnen opzoeken, net zoals de burger die zich bijvoorbeeld niet meer naar zijn geboortestad moet verplaatsen om een geboorteakte op te vragen.

De digitalisering wil ook zeggen dat je, wanneer je trouwt, geen handtekening meer hoeft te zetten. Je hebt enkel nog je identiteitskaart nodig. “We willen het plechtige moment van de handtekening toch nog in stand houden, zowel voor de trouwers als de getuigen, als het koppel dat wenst”, zegt Vansina. “Ze kunnen ook nog altijd het trouwboekje meekrijgen.”

De voorbije tien jaar hebben ambtenaren van de stad naarstig alle aktes sinds 1945 gedigitaliseerd, zo'n 300.000 in totaal. Nu beginnen ze aan die van voor 1945. “Het is een enorme sprong voorwaarts in de modernisering van de Burgerlijke Stand”, besluit de schepen. “We treden nu echt toe tot de moderne tijd met die digitale documenten.” (jph)