Nederland wil leren van Belgische vredegerechten

le mardi 02 avril 2019 10:07 Het Belang van Limburg

Maasmechelen - Nederland ziet ons vredegerecht als voorbeeld. De Nederlandse minister Sander Dekker (VVD) was maandag met justitieminister Koen Geens (CD&V) op studiereis in het vredegerecht in Maasmechelen.

In eigen land was er de afgelopen jaren soms kritiek op de werking van de vredegerechten, maar in Nederland zien ze in onze laagdrempelige rechtspraak een voorbeeld. De Nederlandse minister van Rechtsbescherming Dekker bezocht daarom maandag het vredegerecht in Maasmechelen, samen met minister van Justitie Geens. Maasmechelen is één van de 162 plaatsen in ons land waar permanent een vrederechter zetelt. Daarnaast zijn er ook zittingen sous l'arbre, occasionele zittingen op plaatsen waar geen permanent vredegerecht is. Die nabijheid bij de burger is een groot verschil met Nederland, waar maar 30 kantonrechtbanken actief zijn.

Geens pleit ervoor om de nabijheidsfunctie te behouden, al zei hij maandag wel dat het aantal gebouwen van Justitie nog altijd te hoog

ligt. “Vandaag hebben we in ons land meer dan 300 gebouwen die door de Regie der Gebouwen ter beschikking worden gesteld. Nederland telt er 38.”

Om de nabijheid toch te bewaren, wil Geens in elke rechtbank een kiosk installeren waar burgers terecht kunnen voor vragen en informatie over hun dossier, ongeacht welke rechtbank bevoegd is.

Limburgse aanpak

De keuze voor Maasmechelen had ook te maken met de specifieke Limburgse bemiddelingsaanpak. Zo werken vrederechters, parket en politie in Limburg sinds 2017 samen om in zaken van bijvoorbeeld burenruzies of huurgeschillen tot een snelle en gratis oplossing te komen. In de helft van alle zaken wordt zo een proces vermeden. Tegelijk worden ziekenhuizen gesensibiliseerd om een procedure voor minnelijke schikking te starten, voor er effectief geld wordt teruggevorderd en gerechtskosten moeten worden betaald. Dat moet helpen bij het bestrijden van armoede.

“Hier in het vredegerecht in Maasmechelen zien we een heel laagdrempelige vorm van rechtspraak”, zegt Dekker. “Wij kennen dat in Nederland niet meer en ik denk dat er wel behoefte aan is. Het doel van dit bezoek is om van het Belgische systeem te leren. Rechters in Nederland vragen zich soms af waarom ze op aarde zijn. Is dat voor een juridisch doorwrocht vonnis, of proberen ze ook mensen te helpen bij het oplossen van hun probleem? Rechters zeggen steeds meer dat men dat laatste een beetje uit het oog verloren is.”

Timmie VAN DIEPEN ■

Lisez l'article »